Konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019.

Slika /slike/projekti/upisna kvota foto.png

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019. sa sjednice održane 11. lipnja 2019. godine (KLASA: 016-04/18-04/2381, URBROJ: 537-02-01-19-11), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2018./2019.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obavješteni putem elektroničke pošte.

Odluku objavljujemo u privitku.