Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /slike/NAtjecaj-1200x800.jpg
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/2017 i 70/19) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017 i 89/2019), te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2019. godinu (Narodne novine, broj 73/19) i suglasnosti Ministarstva uprave, KLASA: 112-02/19-01/538, URBROJ: 515-03-01-02/5-19-2 od 29. kolovoza 2019. godine i KLASA: 112-02/19-01/586, URBROJ: 515-03-01-02/2-19-2 od 07. listopada 2019. godine za popunjavanje radnog mjesta primjenom klauzule 2 za 1, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, raspisuje Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme.

Tekst Javnog natječaja kao i Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje te prijavni obrazac nalaze se u dokumentima u privitku.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave Javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb, s naznakom "Za javni natječaj za prijam u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske".