Konačna Odluka o dodjeli tisuću petsto stipendija studentima - pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024.

Donesena je konačna Odluka o dodjeli tisuću petsto stipendija studentima - pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024.

Temeljem članka 13. Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 126/17, 124/19, 138/21 i 145/23) i prijedloga Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024. sa sjednice od 27. svibnja 2024. godine (KLASA: 015-09/23-04/2287, URBROJ: 537-03-02/2-24-11), donesena je konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2023./2024.

S dobitnicima stipendije iz ove Odluke zaključit će se ugovori o stipendiranju o čemu će dobitnici stipendije biti uskoro obaviješteni putem elektroničke pošte.
 
Odluku objavljujemo u privitku.