Objavljen Natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Slika /dokumenti/natjecaji/2623/11062013_8426422234.jpg

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Natječaj za dodjelu stipendija pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, studentima sveučilišnog ili stručnog studija za akademsku godinu 2012./13.

Na Natječaj se mogu prijaviti kandidati:
 
 • koji su rođeni u inozemstvu i/ili su neprekidno živjeli u inozemstvu najmanje deset (10) godina
 • koji imaju boravište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj u trajanju do najviše pet (5) godina
 • koji upisuju ili nastavljaju:
 
 1. redovni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij u Republici Hrvatskoj
 2. redovni stručni ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: sveučilišni ili stručni studij)
 
 • koji upisuju godinu sveučilišnog ili stručnog studija bez ponavljanja (osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavak 1. točka 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od 10 mjeseci u iznosu od 500,00 kuna mjesečno

Kriterije za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo temeljem bodovne liste. U tom pogledu uzet će se u obzir:
 
 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja
 • socijalno-materijalno stanje
 • sudjelovanje na natjecanjima iz predmetnih studija u prethodnoj godini školovanja
 • objavljeni radovi
 • osvojene nagrade u prethodnoj godini školovanja

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave. Prijave se dostavljaju isključivo preporučenom poštom s naznakom „Natječaj za stipendiju“ na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana br. 6, 10 000 Zagreb.

Za dodatne informacije možete se javiti na brojeve telefona: T: +385 1 6444 680; 6444 692; 6444 693, radnim danom od 9.00 do 16.00 sati E: stipendije@hrvatiizvanrh.hr