Objavljen Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Slika /dokumenti/natjecaji/2626/13082016_2739844340.jpg
U cilju promicanja veza i jačanja suradnje između Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, te u cilju očuvanja hrvatskog identiteta, odnosno promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije i jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2014. godinu.

Javni poziv je otvoren za sljedeće kategorije prijavitelja:
 
  • Neprofitne organizacije izvan Republike Hrvatske i u Republici Hrvatskoj (udruge građana, zaklade, ustanove i ostale organizacije koje ne ostvaruju dobit ili profit za svoj rad), kao i hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske
  • Fizičke osobe čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske
  • Ugroženi pojedinci - pripadnici hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama

Prijaviti se mogu projekti i aktivnosti koji obuhvaćaju sljedeća područja:
 
  • projekti i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan RH, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje RH i Hrvata izvan RH
  • pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog poziva web stranici Državnog ureda i traje do isteka financijskih sredstava osiguranih za ovu namjenu

Prijave se dostavljaju isključivo poštom Državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske na adresu: Trg hrvatskih velikana 6, 10 000 Zagreb uz naznaku „za Javni poziv“. Odluke o dodjeli financijske potpore, u sklopu ovog Javnog poziva, bit će objavljene na web stranici Državnog ureda www.hrvatiizvanrh.hr. -