Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama za 2021. godinu

Slika /slike/ODLUKA - MANJINA_7.12.2021._131713.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeništva za 2021. godinu

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2021. godinu i prijedloga Povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za dodjelu financijske potpore Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu, donesena je Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama za 2021. godinu.
 
Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu provodi se s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Program predstavlja značajan iskorak prema hrvatskome iseljeništvu jer je osmišljen upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta.
 
Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeništva za 2021. godinu nalazi se u privitku.