Donijeta Odluka o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u 2016. godini te otvoren Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija Hrvata

U cilju osnaživanje hrvatske manjinske zajednice u ostvarivanju manjinskih prava sa svojim etničkim, jezičnim, kulturnim i vjerskim obilježjima, te jačanje njihova položaja u političkom i društvenom životu domicilne države, donijeta je Odluka o raspodjeli financijske potpore namijenjene hrvatskoj nacionalnoj manjini u 2016. godini.

Financijska potpora hrvatskoj manjini pridonosi čuvanju i njegovanju hrvatske kulture, baštine i jezika među pripadnicima hrvatskog naroda u državama u kojima žive, te pridonosi jačanju hrvatskog zajedništva. Hrvatska manjina živi u 12 europskih država: u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj.

Jednako tako, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga, ustanova i organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2016. godinu.

Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i organizacije čija je djelatnost vezana uz ostvarivanje, zadovoljavanje i unapređenje općih i javnih potreba hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu kao što su:

• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija u ostvarivanju i jačanju manjinskih prava (očuvanje hrvatskoga jezika, identiteta, kulturne baštine, kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i sl.)
• programi i projekti hrvatskih udruga, ustanova i organizacija s ciljem razvoja manjinskih medija i djelovanja manjinskih institucija
• ostali programi i projekti koji zadovoljavaju i unapređuju opće javne potrebe hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu. Detaljnije u dokumentima u privitku.