Poziv na testiranje (I. i II. faza testiranja) i razgovor (intervju)

Slika /slike/NAtjecaj-1200x800.jpg
Kandidatima/kinjama čije su prijave pravodobne i potpune te koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 49/2019 od 15. svibnja 2019. godine.

Testiranju ne mogu pristupiti osobe kojima je dostavljena pisana obavijest (putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravodobnu i potpunu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, zbog čega se ne smatraju kandidatima u postupku javnog natječaja.

Detaljnije u dokumentu u privitku.