Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /slike/FOTO-ODREĐENO.jpg
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike na temelju provedenog Oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme objavljenog 20. studenoga 2020.