Poziv na razgovor s komisijom za provedbu Javnog natječaja

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljenom u Biltenu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje br. 130 od 9. srpnja 2014. godine.

Na razgovor (intervju) ne mogu pristupiti osobe koje su dobile pisanu obavijest (putem elektronske pošte) da se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Razgovor (intervju) će se održati dana 18. i 19. rujna 2014. godine u prostorijama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, na adresi Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb, III. kat, Velika dvorana.

Razgovor (intervju) je vezan uz radno mjesto namještenik III. vrste - vozač pratitelj - 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca u Državnom uredu za Hrvate izvan Republike.

Detaljnije u dokumentu u privitku.