Poziv na testiranje

kandidatima koji su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 110 od 30. studenoga 2016. godine i na web stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Ministarstva uprave.

Na pisani dio testiranja ne mogu pristupiti osobe koje su dobile pisanu obavijest (putem elektroničke pošte) da nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili da ne ispunjavaju formalne uvjete zbog čega se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te provjere znanja rada na računalu i engleskog jezika ako je propisano uvjetima radnog mjesta.

Detaljnije u dokumentu u privitku.

Dokumenti