Objavljen poziv za članove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je poziv zajednicama Hrvata za predlaganje predstavnika za članove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Savjet Vlade je savjetodavno tijelo koje joj pruža pomoć u stvaranju politike,aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Imenuju se na prijedlog hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze, na mandat od 4 godine. Zastupljenost Hrvata izvan Republike Hrvatske u Savjetu Vlade RH određuje se sukladno brojnosti i značaju Hrvata u dotičnoj državi, aktivnosti i povezanosti zajednice s Republikom Hrvatskom, kao i radu na afirmaciji ugleda i interesa Republike Hrvatske. Tako će bosansko hercegovački Hrvati imati 9, hrvatske manjine u europskim i susjednim zemljama 17, a hrvatsko iseljeništvo - 29 predstavnika. Zajednice Hrvata svoje će predstavnike u Savjet Vlade RH predlagati iz redova najznačajnijih i najbrojnijih udurga, organizacija, institucija ili drugih oblika organizacija, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na očuvanju i jačanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapređenju odnosa sa svojom domovinom. Poziv za izbor predstavnika hrvatskih zajednica u Savjet Vlade RH otvoren je do 10.studenog 2012.