Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih udruga za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih udruga za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
 

Na temelju točke I. stavak 2. Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici, održanoj dana 17. studenoga 2021. godine (KLASA: 022-03/21-04/380, URBROJ: 50301-21/22-21-3), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih udruga za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet Vlade) je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske koje pruža pomoć Vladi Republike Hrvatske u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Čini ga 55 imenovanih članova, predstavnika Hrvata izvan Republike Hrvatske te članovi po položaju, predstavnici državnih tijela i institucija Republike Hrvatske, od kojih i jedan predstavnik nevladinih udruga koje u svom djelovanju promiču razvijanje odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
 
Članovi Savjeta Vlade imenuju se na mandat od četiri godine.
 
Molimo sve zainteresirane nevladine udruge da putem Prijavnog obrasca u privitku ovog Javnog poziva, dostave prijedlog u kojem će naznačiti podatke o predloženom kandidatu za člana Savjeta Vlade.
 
Uz ispunjeni obrazac, potrebno je priložiti i uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.  
 
Prijave se podnose elektronski, dostavom prethodno navedenih dokumenata na e-mail adresu savjetvlade@hrvatiizvanrh.hr, od 23. do 29. studenoga 2021. godine.
 
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za predlaganje predstavnika nevladinih udruga za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Povjerenstvo) imenuje državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
 
Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, imenovat će predstavnika nevladinih udruga za člana Savjeta Vlade, na temelju prijedloga Povjerenstva, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni poziv.
 
Dodatne informacije mogu se dobiti na broju telefona: +3851/6444-696 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: savjetvlade@hrvatiizvanrh.hr.