Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljuje Prijedlog bodovne liste 10 kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21.

Temeljem provedenog Javnog poziva za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 10 stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 3. do 18. kolovoza 2020., u propisanom roku je zaprimljeno 70 prijava, među kojima je utvrđeno 27 potpunih.

Stipendija uključuje trošak internetskog tečaja hrvatskoga jezika - Hrvatski internetski tečaj HiT-1 te se isplaćuje organizatoru Tečaja.

Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom na adresu: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr u roku od 8 (osam) dana od dana objave na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. nalazi se u privitku.