Donijeta Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskog jezika u Republici Hrvatskoj

S ciljem upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te promicanja suradnje i povezanosti između Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijelio je 122 naknade/stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2016/17. od čega 59 zimskih i 66 ljetnih.

Za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2016/17., dodijeljeno je 10 naknada, od čega 5 zimskih i 5 ljetnih (Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2016../17.. s imenima kandidata nalazi se u privitku). Uz očuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskoga jezika i kulture, ovim se programom potiče i povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za njihovo lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske.

S tim ciljem od ove akademske godine je omogućeno dobivanje stipendija i za treći i/ili četvrti semestar. Osim učenja jezika, prilika je to i da bolje upoznaju hrvatsku kulturnu i prirodnu baštinu, ljude, što će, zasigurno, biti dodatni motiv za trajni povratak. Od 2013., osim na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske polaznicima je pružio mogućnost učenja hrvatskog jezika i u drugim hrvatskim sveučilišnim gradovima - Rijeci, Splitu, Zadru, Puli i Osijeku.

Svi oblici nastave na tečaju „Croaticum“ obuhvaćaju izvannastavne aktivnosti koje se stalno organiziraju i u koje se studenti aktivno uključuju kako bi jezik i kulturu učili na praktičan način. Organiziraju se razgledavanja gradova u kojima se uči hrvatski jezik ili odlasci u druga okolna ili dalja mjesta tijekom kojih se upoznaje hrvatska kulturna povijest i baština. U svakom se semestru za studente organiziraju i kraća, jednodnevna putovanja u pojedine nacionalne parkove i hrvatske gradove. Polaznicima viših stupnjeva priređuju se odlasci na kazališne i filmske predstave, a polaznicima početnih stupnjeva nude se projekcije s prijevodom na engleskom jeziku. U svakom se semestru organiziraju i gostovanja različitih hrvatskih kulturnih djelatnika. Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta.