Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za ljetni semestar akademske godine 2020./21.

Slika /slike/Prijedlog bodovne liste - foto.jpg

Temeljem Javnog poziva za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za ljetni semestar akademske godine 2020./21., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 140 stipendija.

Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za ljetni semestar akademske godine 2020./21. utvrđen je sukladno uvjetima i kriterijima propisanim točkom 3. Javnog poziva, odnosno temeljem ukupnog broja ostvarenih bodova.

Na Javni poziv, koji je bio otvoren od 7. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021., u propisanom su roku zaprimljene 333 prijave, od kojih je 232 uredno predanih u elektronički sustav.
 
Po dovršetku obrade prijava, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2020./21. među gore navedenim uredno predanim utvrdilo je 158 potpunih prijava.
 
Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Rijeka ili Osijek), subvencioniranu prehranu do dva obroka dnevno, naknadu za smještaj u studentskom domu ili privatno u iznosu od 400,00 kn mjesečno koja se isplaćuje svim korisnicima stipendije koji su uspješno završili upisani semestar.
 
Broj raspoloživih mjesta u studentskim domovima u Republici Hrvatskoj je ograničen (Zagreb 50 mjesta, Split 20 mjesta, Rijeka 5 mjesta i Osijek 3 mjesta) te ih odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno nadležni Studentski centar, a prednost pri dobivanju smještaja u studentskim domovima imaju dobitnici stipendije s većim brojem ostvarenih bodova i mlađi od 36 godina.
 
Protiv ovog Prijedloga bodovne liste kandidat može Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor elektroničkom poštom u roku od 8 (osam) dana, zaključno s danom 27. veljače 2021. godine, na adresu tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr.
 
Konačna bodovna lista i Odluka o dodjeli stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za ljetni semestar akademske godine 2020./21. objavit će se po okončanju postupka prigovora, a kandidati koji ostvare pravo na stipendiju bit će obaviješteni o datumu zaključivanja Ugovora o stipendiranju.
 
Imajući u vidu ograničenu mogućnost kretanja i putovanja, kao i epidemiološke mjere slijedom nastanka i širenja koronavirusa i bolesti COVID-19, pozivamo sve predložene kandidate za ovu stipendiju koji se trenutačno nalaze izvan Republike Hrvatske (pogotovo one izvan Europe) da još jednom razmotre mogućnost dolaska i ostanka u Republici Hrvatskoj u svrhu pohađanja Tečaja hrvatskoga jezika koji započinje u prvom tjednu mjeseca ožujka 2021. Svakako preporučamo pratiti preporuke i upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (www.hzjz.hr) te službenu stranicu Vlade za pravodobne i točne informacije o koronavirusu (www.koronavirus.hr).
 
Prijedlog bodovne liste kandidata za dodjelu stipendije za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za ljetni semestar akademske godine 2020./21. nalazi se u privitku.