Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme

Slika /slike/o-nama-djelokrug-rada.jpg
Javna objava rješenja o prijmu u državnu službu u Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju oglasa objavljenog na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva uprave i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, KLASA: 112-03/19-01/02, URBROJ: 537-05-01/1-19-01 od 06. 05. 2019.