Hrvatsko iseljeništvo u Paragvaju

Slika /iseljenistvo/paragvaj.jpg

Brojčano stanje Hrvata u Paragvaju i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da u Paragvaju živi oko 5000 naših iseljenika i njihovih potomaka.
Hrvati su u Paragvaj, baš kao i u Argentinu i Urugvaj, useljavali do polovice 20. stoljeća, iako u znatno manjem broju nego u spomenute dvije zemlje, a nakon 1950. doseljavanje Hrvata također prestaje (osim pojedinačno).

Na poticaj Veleposlanstva Republike Hrvatske u Argentini, hrvatski iseljenici i njihovi potomci osnovali su u Asuncionu u lipnju 2007. „Asociacion de descendientes yresidentes Croats en el Paraguay“ prvi hrvatski iseljenički klub u ovoj zemlji. Treba napomenuti da u Republici Paragvaj do 2007. godine nije postojao niti jedan hrvatski klub što je otežavalo veze s hrvatskim iseljeništvom u ovoj zemlji.

Više od dvadeset godina u Paragvaju djeluje Paragvajsko-hrvatska gospodarska komora.