Hrvatsko iseljeništvo u SAD-u

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Brojčano stanje Hrvata u SAD-u i njihovo doseljavanje

Hrvatska dijaspora u SAD-u jedna je od najbrojnijih u svijetu. Temeljem procjena Veleposlanstva Republike Hrvatske i Generalnih konzulata RH u SAD, Hrvatskih katoličkih misija, popisa stanovništva u SAD-u, te temeljem same procjene hrvatske zajednice, u SAD-u danas živ oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka.

Najbrojnije hrvatske zajednice nalaze se u Chicagu i okolici oko 150.000, St. Louisu oko 40.000, Detroitu oko 7000, San Pedru oko 35.000, San Joseu oko 5000, New Yorku, New Jerseyu i Connecticutu oko 80.000 osoba hrvatskog podrijetla. SAD se ubrajaju u tradicionalno useljeničku zemlju hrvatskih doseljenika.

Prvi hrvatski doseljenici u SAD dolaze u većim skupinama već u prvoj polovici 20. stoljeća.
 
Iseljavanje Hrvata u Ameriku dio je europskih migracijskih procesa prema Novom kontinentu. Među prvim Europljanima u Americi, našli su se i Hrvati. Prema iskazima pojedinih povjesničara, nekoliko je dubrovačkih mornara plovilo na Kolumbovim brodovima. Kolonija u Ebeneezeru, u državi Georgiji, vjerojatno je bila mjesto prvog masovnijeg doseljavanja Hrvata u SAD.

Brojnije iseljavanje iz Hrvatske, tzv. moderna kolonizacija, započelo je u Dalmaciji i Hrvatskom primorju. U najranijoj fazi iseljavali su se pojedinci, a kasnije manje skupine i selili se u Kaliforniju koja je svojim klimatskim i drugim karakteristikama privlačila ljude iz primorja. Veća koncentracija iseljenika u razdoblju najranijeg useljavanja u Ameriku nastala je uz deltu Mississipija, uz obalu sjevernog djela Tihog oceana i gradu New Yorku.

Razdoblje masovnijeg iseljavanja iz Hrvatske u SAD započelo je potkraj 19. st., između 1890. i Prvog svjetskog rata (procjenjuje se da je u tom razdoblju iz Hrvatske u SAD iselilo 500.000 Hrvata u SAD), te se zapošljavaju u rudnicima ugljena, željezarama, željeznicama te izgradnji cestovne mreže.

Prvi svjetski rat prekinuo je masovno iseljavanje Hrvata, ali poslije rata oživljava iseljenički problem. Između dva rata iz Hrvatske se iselilo oko 150.000 ljudi u SAD.
 
Status Hrvata u SAD-u


Sukladno imigracijskim propisima regulirano je useljenje, radne dozvole, stalni i privremeni boravak, kao i primitak u državljanstvo. Što znači da se mora provesti 5 godina u SAD-u prije nego što se dobije mogućnost za stjecanje američkog državljanstva. Hrvati koji imaju američko državljanstvo imaju ista prava i obveze tj. ravnopravni su građani SAD-a. SAD dozvoljava dvojno državljanstvo.

Hrvatske udruge i katoličke misije 

U SAD-u djeluju mnogobrojne hrvatske institucije, udruge, folklorna i športska društva kao i mnoga zavičajna društva dobrotvornog karaktera.
Prve dobrotvorne organizacije utemeljene su 1857. u San Franciscu i 1874. u New Orleansu. Hrvatski doseljenici okupljali su se u brojnim hrvatskim dobrotvornim društvima, hrvatskim crkvama i sl. U međuratnom razdoblju hrvatski doseljenici u SAD-u izgradili su brojne domove i utemeljili pjevačka i tamburaška društva.

Nakon Drugog svjetskog rata tradiciju hrvatskih doseljeničkih udruga u SAD pronose poglavito Hrvatska bratska zajednica i Hrvatska katolička zajednica koje uz sebe vežu i brojna folklorna i športska društva.

Najvažnije hrvatske organizacije i udruge u SAD-u su: 

 • Hrvatska bratska zajednica – HBZ (Croatian Fraternal Union, CFU) - osnovana je 1894. u Pittsburghu. Najstarija je hrvatska udruga, osnovana kao osiguravajuće društvo
 • Nacionalna federacija hrvatsko-američkih kulturnih organizacija u SAD-u/ The National Federation of Croatian Americans Cultural Foundation-NFCA – Organizacija koja okuplja tridesetak hrvatsko-američkih udruga, okuplja oko 130.000 članova. www.nfcacf.org
 • HURA – Hrvatska ura  - Kulturna zajednica Hrvata s ciljem promicanja kulturnih, znanstvenih i drugih događaja Hrvata na području Washingtona i okolice. (http://croura.org/index.html)
 • Udruženje hrvatsko-američkih stručnjaka/ „Association of Croatian American Professionals (ACAP)“  Udruženje okuplja stručnjake i znanstvenike iz raznih struka koji su iz Republike Hrvatske ili hrvatskih korijena, a koji žive i rade u SAD-u u cilju umrežavanja, međusobnog upoznavanja, te stručne suradnje i podrške www.CroAmPro.com 
 • Croatian American Congress, CAC – dio Hrvatskog svjetskog kongresa
 • Hrvatsko-američko udruženje/Croatian-American Association (CAA)
 • Hrvatska akademija Amerike/The Croatian Academy of America
 • Hrvatska središnjica ili Federation of Croatian Societies of Milwaukee
 • Hrvatska narodna udruga/Croatian National Association and Fundation krovna udruga Hrvata na širem području Los Angelesa.
 • Hrvatsko-američki klub/Croatian-American Club San Pedro
 • Dalmatinsko-američki klub/Dalmatian-American Club u San Pedru
 • Hrvatski kulturni centar/Croatian Cultural Center 
 • Hrvatsko-američki kulturni centar San Francisco/ Croatian American Cultural Center
 • Hrvatsko-američki kulturni centar, Sacramento
 • Hrvatski festival, Seattle 

Postoje i dvije zaklade koje financiraju mlade studente:

 • „Croatia Scholarship Fund“, (Hrvatska školska zaklada), San Ramon, Bay Area, sjeverna Kalifornija i 
 • „Ante and Evelyn Mrgudic Memorial Scholarship Fund“, Los Angeles, dio je «Libertas Foundation» u sastavu dubrovačkog društva «Libertas»


U SAD-u djeluje 19 katoličkih župa. U središtu Los Angelesa nalazi se crkva «Svetog Ante» koja također promiče mnogobrojne hrvatske aktivnosti. U sastavu crkve djeluje folklorna skupina «Sveti Ante tamburica i kolo klub Croatia», koja uglavnom okuplja mlade. U sklopu crkve djeluje Hrvatski radio program koji se emitira subotom između 13-14 sati na frekvenciji KTYM 1460 AM. Dječja škola djeluje stalno te održava nastavu hrvatskog jezika kroz cijelu godinu, a broj polaznika se kreće oko 100. 

U Zastupničkom domu Kongresa SAD-a, 1. veljače 2005. službeno je utemeljen Kongresni hrvatski klub (CongressionalCroatianCaucus). Zastupnici koji su se pridružili Klubu spadaju u tri skupine:

1. zastupnici hrvatskog podrijetla
2. zastupnici iz izbornih jedinica u kojima živi veći broj hrvatskih iseljenika
3. zastupnici koji su ključni „igrači“ u Zastupničkom domu i koji su pokazali zanimanje za teme od interesa za Republiku Hrvatsku
 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Nastavu hrvatskog jezika i kulture uglavnom organiziraju hrvatske zajednice i katoličke župe u Chicagu, Los Angelesu, New Yorku i Clevelandu. 

Razmjenski lektorati u nadležnosti MZO-a RH:

 • Indiana University, Bloomington, Indiana
 • University of Iowa, Iowa CityLektorati hrvatskog jezika koji nisu u nadležnosti MZO-a RH:  
 • University of Kansas, Lawrence, Kansas
 • University of Detroit Mercy, Detroit, Michigan 
 • University of Washington, Seattle, Washington


Izdavaštvo i mediji

 • List „Zajedničar“, tjednik s najvećom nakladom na hrvatskom jeziku izvan Hrvatske​ kojeg izdaje Hrvatska bratska zajednica osnovana 1894.
 • AC Review
 • Bulletin of the Association for Croatian Studies
 • Croatian Chronicle / Hrvatska kronika
 • Journal of Croatian Studies
 • Hrvatski kalendar / Croatian Almanac
 • Hrvatski korijen

U Hrvatskom centru pri Hrvatskoj župi sv. Ćirila i Metoda i sv. Rafaela 22. veljače 2009. g. svečano je obilježena 40. obljetnica emitiranja radio programa na hrvatskom jeziku pod nazivom Glas slobodne Hrvatske. Radio program „Glas slobodne Hrvatske“ može se slušati na području država New York, New Yersey i Connecticut, a od samog početka emitiranja do danas je ostao najvažniji govorni medij na hrvatskom jeziku za brojnu iseljeničku zajednicu na ovom području