Hrvatsko iseljeništvo u Urugvaju

Slika /iseljenistvo/urugvaj.jpg

Brojčano stanje Hrvata u Urugvaju i njihovo doseljavanje

Danas u Urugvaju živi već treća i četvrta generacija hrvatskih potomaka, a oni sami procjenjuju da ih ima oko 5000.

Prvi hrvatski useljenici u Urugvaju spominju se još u drugoj polovici 18. stoljeća. Bili su to hrvatski pomorci koji su napuštali mletačke i španjolske brodove i ostajali u Južnoj Americi. Najstarije svjedočanstvo o tomu je oporuka Šimuna Matulića, sačinjena negdje oko 1790. g., a u kojoj se kaže da je rođen u Postirama na otoku Braču u Mletačkoj Republici. U oporuci se navodi još nekoliko imena i prezimena Hrvata koje je Matulić odredio da vode brigu o njegovim imanjima u Buenos Airesu i Montevideu. Godine 1837. doselio se u Montevideo iz Sutivana na otoku Braču pomorac Filip Lukšić. On se tu obogatio i postao brodovlasnikom. U to su vrijeme u Urugvaj doselili i drugi hrvatski iseljenici, ali ne u znatnijem broju, koji su uglavnom bili pomorci.

Uočljivije iseljavanje Hrvata, uglavnom iz Dalmacije u Urugvaj otpočelo je krajem 19. stoljeća. No, ti hrvatski iseljenici nisu uspjeli osnovati svoju iseljeničku koloniju i ostaviti neki dublji trag u životu svoje nove domovine.

Uoči i poslije I. svjetskog rata (posebno između 1924. i 1936. g.) započelo je iseljavanje većeg broja Hrvata u Urugvaj, koji su se većinom koncentrirali u glavnom gradu Montevideu. Naselili su i Cochillas (kamenolom) te Coloniu i Carmelo gdje su se bavili pomorstvom.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Montevideu hrvatski iseljenici osnovali su 1928. godine Hrvatski dom – Hogar Croata Montevideo, a 2018. g. proslavili 90. godišnjicu neprekidnog djelovanja. U okviru ovog Doma okupljaju se hrvatski potomci, a postoji i športski odjel (nogomet, šah), te biblioteka. Hrvatski dom također je organizirao učenje hrvatskog jezika. Drugih hrvatskih klubova u ovoj zemlji nema. U Montevideu postoji i Urugvajsko-Hrvatska gospodarska komora.

U Urugvaju ne postoji katolička misija, ali hrvatski svećenik povremeno iz Buenos Airesa dolazi u Montevideo te služi mise za hrvatske iseljenike.

Izdavaštvo i mediji

Nedjeljom se iz Montevidea emitira radio-emisija na hrvatskom i španjolskom jeziku za pripadnike hrvatske dijaspore.
 
Zanimljivost

U Urugvaju je 8. srpnja 2001. g. blagoslovljen i otvoren Trg Republike Hrvatske u poznatom turističkom mjestu Punta del Esteu. Trg je otvoren zahvaljujući velikom zanimanju članova hrvatske zajednice iz Montevidea i Punta del Estea s Franom Čizmićem na čelu.