Hrvatsko iseljeništvo u Republici Južnoj Africi

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Brojčano stanje Hrvata u Republici Južnoj Africi i njihovo doseljavanje

Broj Hrvata koji žive u Republici Južnoj Africi nije moguće pouzdano utvrditi, iako su vršena i znanstvena istraživanja. Temeljem procjene Veleposlanstva RH u Pretoriji, Hrvatske katoličke misije te same procjene hrvatske iseljeničke zajednice u RJA-u, danas živi između 1500 i 2000 Hrvata koji govore hrvatskim jezikom i koji održavaju vezu sa Hrvatskom, odnosno koji su nacionalno svjesni i izjašnjavaju se Hrvatima. Isto tako, u RJA-u živi još nekoliko tisuća stanovnika koji imaju hrvatsko podrijetlo (druga, treća, a već i četvrta generacija), ali zbog duboke integriranosti, te gubitka veza s Hrvatskom, ne govore hrvatskim jezikom i ne izjašnjavaju se Hrvatima, kao što i ne održavaju veze s Hrvatskom. Temeljem slobodne procjene, danas u Južnoafričkoj Republici živi sveukupno oko 8000 hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka. 

Procjenjuje se da je početkom 20. stoljeća u ovoj zemlji živjelo 2000 do 3000 Hrvata. Teško je bez vjerodostojnih izvora opovrgnuti i procjene od 3500 do 4000 naših iseljenika i njihovih potomaka neposredno uoči Drugog svjetskog rata, kao i današnju brojku od oko 8000 do 8500. U usporedbi s brojem Hrvata u drugim iseljeničkim zemljama, ova zajednica je mala po broju i snazi (nema izrazito bogatih poslovnih ljudi).

Danas se broj Hrvata u RJA-u smanjuje, unatoč nekoliko desetaka Hrvata koji su se u ovu zemlju doselili početkom 1990-ih.

Najveći broj hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka danas živi u Johannesburgu i Pretoriji, znatno manje u Cape Townu i Durbanu, a ima ih i u Vanderbijlparku, Pinetownu, Stellenboschu, Pietermaritzburgu, Westvilleu, Roodeportu, Brakvanu i još nekim manjim naseobinama.
 
Status Hrvata u RJA-u


Većina Hrvata ima državljanstvo RJA-a ili stalni boravak u Republici Južnoj Africi, te imaju ista prava i obveze kao i domaće južnoafričko stanovništvo. Republika Južna Afrika dozvoljava dvojno državljanstvo.
 
Hrvatske udruge i katoličke misije

U Johannesburgu djeluje Hrvatska katolička misija, gdje se organizirano okuplja i najveći broj Hrvata (nedjeljne mise, duhovni blagdani, akcije Caritasa). U sklopu Misije djeluje i Hrvatski Caritas.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatske nastave i razmjenskih lektorata hrvatskog jezika u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja u RJA-u nema.

Izdavaštvo i mediji

U RJA-u ne postoji radio ili TV-postaja koja bi emitirala program na hrvatskom jeziku. Također, ne izdaju se niti novine, osim Župne vijesti Hrvatske katoličke misije u Johannesburgu koje izlaze periodički.