Hrvatsko iseljeništvo u Nizozemskoj

Brojčano stanje Hrvata u Nizozemskoj i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da u Nizozemskoj živi oko 10.000 Hrvata i njihovih potomaka. Veliki broj se doselio za vrijeme i nakon Domovinskog rata, osobito iz Bosne i Hercegovine. Hrvati koji su već ranije doselili u Nizozemsku cijenjeni su građani, a u ovu zemlju su došli isključivo iz ekonomskih razloga.
Hrvati su se pretežno naseljavali oko industrijskih gradova, gdje je mogućnost zapošljavanja bila veća. Tako najveći broj Hrvata živi oko Rotterdama i na području Amsterdama. Hrvati iz BiH naseljavaju područje grada Arnhema, gdje su došli kao izbjeglice, pa su tamo i ostali.
 
Status Hrvata u Nizozemskoj


Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
Nizozemsko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje pet godina, uz sposobnost korištenja nizozemskog jezika. Supružnici nizozemskih državljana koji su stranci mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo nakon tri godine braka pod uvjetom da govore nizozemski jezik.
Dvojno državljanstvo se ne priznaje u Nizozemskoj (nizozemsko dijete rođeno u inozemstvu, koje stječe državljanstvo u zemlji rođenja, kad postane punoljetno mora odlučiti koje će državljanstvo zadržati).
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Nizozemskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.
 
Hrvatske udruge i katoličke misije

U Nizozemskoj hrvatske se udruge njeguju kulturnu baštinu, folklor i zborno pjevanje, a neke imaju politički karakter. Među ostalima može se istaknuti Hrvatska zajednica Rijnmond Rotterdam te „Zaklada HR mladež NL“ https://www.facebook.com/hr.mladeznl.

U Rotterdamu djeluje Hrvatska katolička župa sv. Nikole Tavelića i sv. Antuna Padovanskoga u okviru koje djeluje zbor „Carmina Croata“.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatska nastava se održava po nastavnom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Hrvatsku nastavu za oko 100 učenika u Rotterdamu, Amsterdamu, Arnhemu i Den Haagu održavaju 2 učiteljice.
Hrvatski jezik i književnost se predaje kao samostalna znanstvena disciplina samo na Amsterdamskom sveučilištu i to unutar Odsjeka „Slavische talen en culturen“ -Slavenski jezici i kulture- (Napomena: Lektorat nije u nadležnosti MZO-a RH).
Na Sveučilištu u Croningenu, na sjeveru Nizozemske, hrvatski jezik se uči kao izborni predmet te ga mogu upisivati svi studenti Sveučilišta. U Leidenu su se do prije nekoliko godina unutar slavističke katedre održavali tečajevi hrvatskog jezika, ali je, nakon umirovljenja nastavnika, s tom praksom prekinuto. Na Sveučilištu u Utrechtu katedra za hrvatski i srpski jezik je ukinuta još osamdesetih godina. Izvan akademskog okružja pri Narodnom sveučilištu u Rotterdamu redovito se održavaju službeni tečajevi hrvatskog jezika.

Izdavaštvo i mediji
Zaklada „Nizozemska-Hrvatska“ periodično izdaje svoje novine.