Hrvatsko iseljeništvo u Venezueli

  • Slika
  • Slika

Brojčano stanje Hrvata i njihovo doseljavanje

Hrvata i njihovih potomaka u Venezueli ima oko 5000. Hrvati i njihovi potomci u Venezueli su koncentrirani u: Zapadnoj Venezueli u Caracasu, te u državama Zulia (Maracaibo), Merida (Merida), Srednjoj Venezueli, gdje ima najviše Hrvata i njihovih potomaka (oko 3000) u državama Carabobo (Valencija), Aragua (Maracay), Miranda (Ist. Caracas) i Metropola (Zap. Caracas) te u Istočnoj Venezueli u državama Anzoategui (Barcelona/Pto. La Cruz), Bolivar (Ciudad Bolivar/Pto. Ordaz), Monagas (Maturin) i Nueva Esparta (Otok Margarita).

Status Hrvata u Venezueli

U Venezueli svi Hrvati i njihovi potomci su venezolanski državljani. Oko 350 osoba osim venezolanskog imaju i hrvatsko državljanstvo, jer BR Venezuela prihvaća dvojno državljanstvo.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Venezueli djeluje pet hrvatskih organizacija. Od njih su tri neprofitabilna društva koja su članovi Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK):

  • Hrvatski odbor za Venezuelu, utemeljen 1958., a službeno registriran 1973.
  • Hrvatsko - Venezolanski Centar, utemeljen pod imenom Društvo Hrvata u Venezueli 1949., a registriran pod imenom Centro Croata - Venezoalno 1972.
  • Društvo Hrvatska žena, utemeljeno i registrirano 1968. godine


Pored njih postoje Venezolansko-hrvatska gospodarska komora, Camara venezolano – Croata de Industria y Comercio – Cavecro, utemeljena i registrirana 1997. i Hrvatski dom d. d. Hogar Croata C. A., trgovačko poduzeće utemeljeno i registrirano 1962. godine.

U Venezueli ne postoji katolička misija.

Izdavaštvo i mediji

U razdoblju od 1950. godine do danas Hrvati i njihovi potomci izdali su 118 knjiga i knjižica. Dio knjiga je predstavljen na Međunarodnom sajmu knjiga u Zagrebu. Od navedenog broja, 29 knjiga djela su dr. fra Agustina Agustinovića i religioznog su karaktera i na španjolskom su jeziku