Hrvatsko iseljeništvo u Boliviji

  • Slika
  • Slika
Brojčano stanje Hrvata u Boliviji i njihovo doseljavanje
 
Danas u Boliviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka treće i četvrte generacije dalmatinskih iseljenika, pretežno Bračana, koji su između 1915. i 1931. godine emigrirali u Boliviju. Od samog početka integrirali su se u bolivijsko društvo i sklapali mješovite brakove.
 
Prvi hrvatski doseljenici u Boliviju došli su krajem 19. stoljeća. Prema predaji prvi naš doseljenik u Boliviju bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču, koji je na jedrenjaku prešao Magellanov tjesnac, iskrcao se u čileanskoj luci Antofagasti, odakle je 1885. godine prešao u susjednu Boliviju i u njoj se nastanio. Njega su slijedili Bračani, pa Hvarani, te nekolicina iz Hrvatskog primorja, tako da već početkom 20. stoljeća nalazimo formirane male naseobine naših iseljenika u Oruru, Cochabamabi, La Pazu, Santa Cruzu, Sucreu i drugdje.  Naši prvi doseljenici radili su na izgradnji putova i željezničkih pruga, u rudnicima, neki su krčili prašume i podizali farme. Marljivim radom pomalo su se osamostalili i ekonomski podigli pa se kasnije bavili trgovinom, građevinarstvom, ugostiteljstvom i slično.
 
Prema raspoloživim podacima u Boliviji je  uoči prvoga svjetskog rata živjelo oko 1500 Hrvata. Poslije II. Svjetskog rata ovamo se doselila skupina političkih izbjeglica, a došlo je i nekoliko hrvatskih svećenika. Kao ekonomski jaka skupina Hrvati su dali veliki doprinos razvoju Bolivije kao svoje nove domovine, ali oni još uvijek gaje osjećaje pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Hrvatska zajednica u Cochabambi organizirana je i ima svoj Hrvatski dom. No, nemaju organizirane hrvatske emisije na radio - programu i na televiziji niti izlaze listovi na hrvatskom jeziku. Isto tako, ne postoji nastava na hrvatskom jeziku, iako postoji bolivijsko-hrvatska škola, koja je u vlasništvu hrvatske obitelji Franulić, a koju pohađa oko 800 lokalnih učenika.