Hrvatsko iseljeništvo u Boliviji

  • Slika
  • Slika
Brojčano stanje Hrvata u Boliviji i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da danas u Boliviji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka treće i četvrte generacije dalmatinskih iseljenika (na Facebook stranici 'Dobar dan Santa Cruz' nalazi se podatak kako u Boliviji živi 10.000 Hrvata i njihovih potomaka), pretežno Bračana, koji su između 1915. i 1931. emigrirali u Boliviju. Od samog početka integrirali su se u bolivijsko društvo i sklapali mješovite brakove.
Prvi hrvatski doseljenici u Boliviju došli su krajem 19. stoljeća. Prema predaji, prvi naš doseljenik u Boliviju bio je Ivan Ivanović iz Sutivana na Braču, koji je na jedrenjaku prešao Magellanov tjesnac, iskrcao se u čileanskoj luci Antofagasti, odakle je 1885. prešao u susjednu Boliviju i u njoj se nastanio. Njega su slijedili Bračani, pa Hvarani, te nekolicina iz Hrvatskog primorja, tako da već početkom 20. stoljeća nalazimo formirane male naseobine naših iseljenika u Oruru, Cochabamabi, La Pazu, Santa Cruzu, Sucreu i drugdje.  Naši prvi doseljenici radili su na izgradnji putova i željezničkih pruga, u rudnicima, neki su krčili prašume i podizali farme. Marljivim radom pomalo su se osamostalili i ekonomski podigli pa se kasnije bavili trgovinom, građevinarstvom, ugostiteljstvom i slično.
Prema raspoloživim podacima u Boliviji je  uoči Prvog svjetskog rata živjelo oko 1500 Hrvata. Poslije Drugog svjetskog rata ovamo se doselila skupina političkih izbjeglica, a došlo je i nekoliko hrvatskih svećenika. Kao ekonomski jaka skupina Hrvati su dali veliki doprinos razvoju Bolivije kao svoje nove domovine, te oni još uvijek gaje osjećaje pripadnosti hrvatskom narodu.
 
Hrvatske udruge
 

Najstarija hrvatska udruga u Boliviji nalazi se u Oruru 'Sociedad Croata de Socorros Mutuos', a članovi se sastaju u više od stotinu godina staroj zgradi kluba. Hrvati su u ovom gradu osnovali prvu vatrogasnu postrojbu u ovoj državi. 
Hrvatska zajednica u Cochabambi organizirana je i ima svoj Hrvatski klub te postoji udruga „Hrvatsko društvo“. U Cochabambi se nalazi hrvatsko groblje koje je utemeljeno 1934. godine.
Hrvatska zajednica u Santa Cruzu de la Sierri organizira tradicionalni godišnji susret svojih članova te je 2018. godine osnovala Bolivijsko-hrvatski kulturni centar, mjesto gdje se potomci Hrvata mogu upoznati, učiti hrvatski jezik i pohađati različite tečajeve. Udruga Hrvatska zajednica u La Pazu utemeljena je 2017.
Ne postoji nastava na hrvatskom jeziku, iako postoji bolivijsko-hrvatska škola, koja je u vlasništvu hrvatske obitelji Franulić, a koju pohađa oko 800 lokalnih učenika.

Mediji
Hrvati u Boliviji  nemaju hrvatske emisije na radio programu i na televiziji, niti izlaze listovi na hrvatskom jeziku.
2012. pokrenuta je Facebook stranica 'Dobar dan Santa Cruz', na adresi: http://www.facebook.com/DobarDanSantaCruz kako bi pokušala ujediniti hrvatsku zajednicu ovog grada i probuditi ponos na hrvatsko naslijeđe i kulturu. Interes za ovu stranicu je velik.
 
Dušobrižništvo

U biskupiji Santa Cruz de la Sierra, u kapucinskoj misiji Minero djeluje fra Ivica Vrbić. U istoj pokrajini, već pedeset godina nalazi se misionar dominikanac Karlo Čavar. Hrvati i njihovi potomci rado se okupljaju na tradicionalnim misnim slavljima.