Hrvatsko iseljeništvo u Ekvadoru

Brojčano stanje Hrvata u Ekvadoru i njihovo doseljavanje

U Ekvadoru živi približno oko 4000 Hrvata i njihovih potomaka.

Možemo spomenuti dva velika razdoblja useljavanja Hrvata u Ekvador: prvi na kraju 19 i početkom 20 stoljeća i aktualni od 1990. godine do sada.

U prvom razdoblju, useljavanje se odvijalo od strane trgovaca, iz Dubrovnika, Splita i Visa koji su se nastanili u poljoprivrednim dijelovima Ekvadora, posebno u Manabi, u gradovima kao Bahia, De Caraquez, Chone, Manta, Portoviejo, kao i Guaaquil, Cuenca i Quito.

Aktualo useljavanje Hrvata, koji su počeli stizati u Ekvator motivirani industrijom ribe i morskih rakova, dolazi s područja jadranske obale, posebno iz Splita, i rade u industriji tunjevine i sardina u Ekvadoru.

Ekvadorski Hrvati i njihovi potomci, imaju visoki kulturni i ekonomski nivo u društvu ističući se posebno u poljoprivrednom i ribarskim granama te u trgovini i industriji.

Ekavdor posjeduje flotu brodova za prijevoz banana, ribe i trgovačkih brodova čiju posadu čini veliki broj Hrvata a većina ih živi u Guayaquilu ali nisu registrirani kao hrvatski iseljenici.

Potrebno je istaknuti da Ekavdor posjeduje flotu brodova za prijevoz banana, ribe i trgovačkih brodova čiju posadu čini veliki broj Hrvata a većina ih živi u Guayaquilu.

2004. godine osnovano je Udruženja Hrvata Ekvadora u kojem se okupljaju Hrvati i njihovi potomci.