Hrvatsko iseljeništvo u Belgiji i Luksemburgu

Brojčano stanje Hrvata u Belgiji i u Luksemburgu i njihovo doseljavanje

Hrvatska iseljenička zajednica u Kraljevini Belgiji i Velikom Vojvodstvu Luksemburg prema procjenama broji preko 10.000 iseljenika i njihovih potomaka (u Belgiji oko 7000, te u Luksemburgu oko 3000).
U povijesnom smislu možemo govoriti o tri iseljenička vala s područja Hrvatske na ovaj prostor. Prvi se proteže na prve tri četvrtine 20. stoljeća i uključuje radnike zaposlene u metalurškoj industriji i ugljenokopima Valonije i Luksemburga. Drugi je vezan uz ratna zbivanja u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini devedesetih godina 20. stoljeća te se odnosi na hrvatske državljane uglavnom porijeklom iz BiH, koji su se nastanjivali ponajviše u području Antwerpena i zapošljavali na radnim mjestima uz tamošnje lučke aktivnosti. Treći val javio se posljednjih godina potaknut ulaskom RH u Europsku uniju te se ponajviše odnosi na brojne zaposlenike institucija EU-a u Bruxellesu i Luksemburgu i njihove obitelji.
 
Status Hrvata u Belgiji i u Luksemburgu


Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
Belgijsko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje tri godine. Belgija dozvoljava svojim državljanima dvojno državljanstvo.
Luksemburško državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje sedam godina, uz sposobnost korištenja luksemburškog jezika. Luksemburg dozvoljava svojim državljanima dvojno državljanstvo.
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Belgijom i Luksemburgom primjenjuje međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

Hrvatske udruge i katoličke misije

Među ostalima, mogu se istaknuti sljedeće udruge u Belgiji i Luksemburgu, a to su:

  • Hrvatski svjetski kongres - Belgija
  • Hrvatsko kulturno društvo Bruxelles s komunikacijskom mrežom „HRUBE“ - „Hrvati u Belgiji“
  • Ogranak Matice Hrvatske Bruxelles
  • Hrvatsko kulturno športsko društvo “Croatia” iz Antwerpena 
  • Društvo flamansko-hrvatskog prijateljstva iz Antwerpena


U Luksemburgu je aktivno Hrvatsko društvo Luksemburg www.hrvatska.lu.
                                           
U Belgiji djeluje jedna hrvatska katolička misija i to u Bruxellesu - Mission Catholique Croate kao i u Luksemburgu - HKZ Luxembourg (www.hkz.lu).


Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatska nastava u Belgiji i Luksemburgu u potpunoj je nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastavu pohađa oko 120 učenika s kojima rade dva učitelja. U Belgiji je nastava organizirana u Bruxellesu, Antwerpenu, Liegeu i Monsu, a u Luksemburgu u prostorijama Kulturnog centra Esch. U Belgiji postoji također razmjenski lektorat hrvatskoga jezika i književnosti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, tj. BELGIJA ISTI-HEB, Institut za prevođenje i prevoditelje, Bruxelles.