Hrvatsko iseljeništvo u Velikoj Britaniji

  • Slika
  • Slika
Brojčano stanje Hrvata u Velikoj Britaniji i njihovo doseljavanje

Procjenjuje se da u Velikoj Britaniji živi oko 5000 Hrvata i njihovih potomaka, uglavnom u Londonu. Hrvatska zajednica u Velikoj Britaniji počela se formirati iz redova poslijeratnih izbjeglica (nakon Drugog svjetskog rata). Njima su se poslije pridružili mnogi politički emigranti.

Status Hrvata u Velikoj Britaniji

Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.

Britansko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje pet godina. Moguće je također steći britansko državljanstvo nakon tri godine na osnovi braka (ili civilnog ugovora) s britanskim državljaninom. U svim prije navedenim slučajevima traži se sposobnost korištenja engleskog, velškog ili škotsko-galskog jezika na prihvatljivoj razini. 

Velika Britanija dozvoljava svojim državljanima dvojno državljanstvo. Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Velikom Britanijom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Hrvatske udruge i katoličke misije

U Velikoj Britaniji djeluju hrvatske udruge od kojoj se većina bavi kulturom (često u suradnji s Veleposlanstvom RH) kao što je primjerice Britansko-hrvatsko društvo (http://www.britishcroatian.net), AMAC-UK (Udruga bivših studenata hrvatskih sveučilišta), MATRIX CROATIACA UK i CSYPN (Croatian students and young profesional network, http://www.csypn.org.uk).

U Londonu djeluje jedna hrvatska katolička misija.

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Hrvatsku nastavu financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja  RH. Nastavu, koja se održava u prostorijama hrvatskog Veleposlanstva u Londonu godišnje pohađa oko 35 učenika od 6 do 16 godina starosti. Učenici su podijeljeni u skupine prema uzrastu i znanju hrvatskog jezika.

Pri University of London - School of Slavonic and Eastern European Studies, glavnoj ustanovi za istočno-europske studije, predaje se hrvatski jezik. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH u potpunosti financira lektorat hrvatskog jezika na ovom sveučilištu, lektor ima ovlaštenje za vježbe (tutorials) hrvatskog jezika.