Hrvatsko iseljeništvo u Kraljevini Danskoj

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Brojčano stanje Hrvata u  Danskoj

U Danskoj trenutno živi oko 2500 Hrvata i njihovih potomaka.. Do prije nekoliko godina hrvatska populacija brojala je oko 1000 osoba, od kojih se većina bila doselila 1960-ih godina, a manji broj osamdesetih i devesesetih godina prošlog stoljeća. Među pridošlima 1990-ih godina najviše je bilo Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Trend se promijenio ulaskom Hrvatske u Europsku uniju pa se od srpnja 2013. bilježi porast hrvatskih useljenika. Većina ih živi u Kopenhagenu i okolici, te na poluotoku Jutland oko većih gradova kao što su Aarhus i Aalborg.
 
Status Hrvata u Danskoj
 

Dansko državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje devet godina. Supružnici danskih državljana koji su stranci mogu podnijeti zahtjev za državljanstvo nakon šest godina braka. Kraljevina Danska priznaje sustav dvostrukog državljanstva.
 
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Danskom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.
 
Hrvatske udruge

 
Unatoč porastu broja, u Danskoj nema klasične udruge ili aktivne organizacije koja okuplja hrvatske državljane.
 
Na društvenim mrežama, kao što je Facebook, formirano je više grupa koje okupljaju Hrvate u Danskoj, od kojih je trenutno najaktivnija Hrvati u Danskoj–Croats in Denmark (https://www.facebook.com/groups/436064396484255/about/ ), kao i stranica namijenjena Hrvatima u Danskoj (https://www.facebook.com/Hrvati-u-Danskoj-680334048669789/).
 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika
 

U Danskoj nema nastave hrvatskog jezika i kulture, kao što ne postoji ni lektorat hrvatskog jezika.
 
Hrvatska katolička misija
 

Hrvatska katolička misija djelovala je do 2004. Unatoč tome, na dva mjesta se održavaju katoličke mise na hrvatskom jeziku: u Kopenhagenu, pod vodstvom voditelja HKM iz Malmöa,  misa na hrvatskom drži se jednom mjesečno te u Koldingu (poluotok Jutland), pod vodstvom voditelja HKM iz Neumünstera (Njemačka),  misa na hrvatskom jeziku održava se nekoliko puta godišnje u crkvi Svetog Mihovila.