Hrvatsko iseljeništvo u Njemačkoj

 • Slika
 • Slika

Brojčano stanje Hrvata u Njemačkoj i njihovo doseljavanje
 
Hrvati su još u 19. stoljeću počeli naseljavati Njemačku. Naglim industrijskim razvojem nakon 2. svjetskog rata, kada dolazi do velike potrebe za radnom snagom, Hrvati se ponovno iseljavaju u zemlje Zapadne Europe.
 
Emigracija 60-tih i 70-tih godina, pored političkog, imala je uglavnom ekonomski karakter. U Saveznoj Republici Njemačkoj danas, prema službenoj državnoj statistici, živi 231.198 Hrvata, dok prema podacima Veleposlanstva RH u Berlinu i Hrvatskih katolički misija taj broj prelazi i preko 350.000.
 
Status Hrvata u Njemačkoj

SR Njemačka od državljana zemalja članica EU ne zahtjeva prestanak njihovog državljanstva kako bi stekli njemačko državljanstvo, što za Hrvatsku vrijedi od 1.srpnja 2013. godine.
 
Hrvatske udruge i katoličke misije
 
U Njemačkoj u svim većim i manjim gradovima djeluju brojne hrvatske društveno-kulturne (folklor, zborovi), športske i političke udruge. Najstarija hrvatska udruga je Matica Hrvatska, čiji je cilj upoznavanje Hrvata i njihove djece s poviješću i kulturom, te razvoj i jačanje njihove nacionalne svijesti. Kao značajne udruge možemo još napomenuti i „Društvo hrvatskih intelektualaca“ iz Münchena, „Hrvatski svjetski kongres za Njemačku“ , „Hrvatska kulturna zajednica“, „AMAC“- Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta i Udruga hrvatskih nogometnih klubova Srednje Njemačke.
 
Uz prve migrante koji su dolazili u Njemačku katolička crkva je već ranih šezdesetih godina osnivala Hrvatske katoličke misije i to u gradovima i na područjima gdje je bila velika koncentracija Hrvata – katolika. HKM nisu bile samo centri pastoralnog rada s hrvatskim migrantima, već i mjesta okupljanja, društvenog života i djelić domovine. One su doprinosile i očuvanju jezičnog, kulturnog i nacionalnog identiteta, te bile i ostale presudni autoritet među Hrvatima. Na području Njemačke (pretežno na području bivše Zapadne Njemačke) djeluje 85 HKM.
 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika
 
Dopunsko školovanje Hrvata organizirano je na dva načina. Prvi način je onaj koji je u nadležnosti Republike Hrvatske (Baden-Würtemberg, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen i Hamburg, Savezna zemlja Bavarska)) i čije učitelje šalje i financira Ministarstvo prosvjete i sporta RH. Drugi način nastave je u nadležnosti ostalih Saveznih zemalja SRNJ, a učitelji potpadaju pod njemačko radno pravo. Po zadnjim podacima HDN u oba modela u cijeloj SRNJ u školskoj godini 2007./2008. pohađalo je 5.980 učenika.
 
Samostalni lektorati hrvatskog jezika koji nisu u nadležnosti MZOS-a RH:
 
Institut für Fremdsprachenphilologien- Oldenburg, Georg-August Universität- Göttingen, Johann W. Göthe Universität- Frankfurt am Main, Albert Ludwigs Universität- Freiburg, Otto-Friedrich Universität- Bamberg, Johannes Gutenberg Universität-Mainz, Humboldt Universität-Berlin, Rheinische Friedrich Wilhelms Universität-Bonn, Friedrich-Alexander Universität-Erlangen, Universität Tübingen-Tübingen, Universität Mannheim-Mannheim i Westfalische Wilhelms Universität-Münster.
 
Izdavaštvo i mediji
 
Hrvatske udruge i katoličke misije izdaju slijedeća glasila na hrvatskom jeziku:
 
 • Glasnik (izdavač: Almae Matris Alumni Croaticae-Deutschland e..V.),
 • Riječ (izdavač: Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden),
 • Živa zajednica (izdavač: Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj),
 • Obavijesti HSK (izdavač: Hrvatski svjetski kongres za Njemačku),
 • HKZ – Stutgart (www.facebook/HKZ.Stuttgart)
 • Cro-info (izdavač: hrvatske udruge iz Karlsruhea),
 • Domovina (izdavač: Zajednica hrvatske dijaspore, München),
 • Prisutnost (izdavač: Hrvatska katolička misija Stuttgart),
 • Časopis Matice Hrvatske ( MH Nordrhein Westfalen),
 • Bulletin hrvatske kuće e. V. (Hrvatska kuća, Köln, Nordrhein Westfalen),
 • Berlinski magazin ( izdavač: Željko Matić, Berlin)
 • Croativ magazin ( izdavač: Koturic/Susak GbR )
 • Fenix magazin

Hrvati u Njemačkoj imaju i svoje internetske stranice, od kojih izdvajamo sljedeće:
 
 • Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj  
www.zivazajednica.de 
 • Hrvatski svjetski kongres u Njemačkoj 
www.cwc-hsk.de
 • AMAC – Njemačka, Udruženje bivših studenata i prijatelja hrvatskih sveučilišta
www.amac-d.de
 • Časopis Fenix magazin
www.fenix-magazin.com
 • Časopis CRONNECT
http://kwvd.de/?page_id=2
 • Hrvatski gospodarski savez
http://www.kwvd.de/index_hr.html