Hrvatsko iseljeništvo u Norveškoj

Slika /iseljenistvo/23052013_6799341328.jpg
Brojčano stanje Hrvata u Norveškoj i njihovo doseljavanje
 
Procjenjuje se da u Kraljevini Norveškoj živi oko 2.000 Hrvata i njihovih potomaka.
Prema saznanjima Veleposlanstva Republike Hrvatske u Oslu došlo je do neznatnog povećanja broja Hrvata u Norveškoj, ali ono nije uzrokovano migracijom iz Hrvatske nego rađanjem treće generacije Hrvata u Norveškoj.
 
Prvi Hrvati doselili su se u Norvešku tijekom pedesetih i početkom šezdesetih godina dvadesetoga stoljeća kao politički emigranti – izbjeglice (manje grupice ljudi) koji su otišli iz Jugoslavije radi neslaganja s tadašnjim režimom ili samom konstitucijom države. Najveći dio njih stigao je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina, uglavnom kao ekonomska emigracija. Velika grupa u tom razdoblju je stigla iz okolice Nove Gradiške. Osim iz Slavonije, odakle dolazi pretežni broj Hrvata, ima ih i s područja Dalmacije, Hrvatskog Primorja, Hrvatskog Zagorja, Like i dr.
Hrvati naseljavaju sve veće gradove u Norveškoj, a najviše ih ima u Oslu, kao najvećem gradu.
 
Status Hrvata u Norveškoj
 
Posebni zakoni o pravima i obvezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radno-pravni i socijalni tretman kao i za sve građane zemlje primateljice. Na snazi su određeni zakoni koji reguliraju useljenje, primitak u državljanstvo, stalni boravak, privremeni boravak i azil.
 
Norveško državljanstvo može se steći nakon boravka u zemlji u trajanju od najmanje sedam godina, uz sposobnost korištenja norveškog jezika.
 
Norveški Zakon o državljanstvu ne prihvaća dvojno državljanstvo.
Važno je također napomenuti da Republika Hrvatska s Norveškom primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.
 
Hrvatske udruge i katoličke misije
 
Tijekom 1989. godine osnovana je udruga Hrvatska zajednica u Norveškoj iz Osla koja je bila iznimno aktivna u organizaciji humanitarne i ine pomoći Hrvatskoj za vrijeme Domovinskog rata. Osim u Hrvatskoj zajednici, državljani RH organizirani su i u Hrvatskom kulturnom društvu Zrinski i Frankopan takođeru Oslu, te u Norveško-hrvatskom društvu prijateljstva.
 
Hrvatska katolička misija djeluje u Oslu, a sv. mise na hrvatskom jeziku održavaju se svakog ili svakog drugog tjedna, u Askimu i Mossu.
 
Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika
 
U Norveškoj djeluje škola na hrvatskom jeziku pri Hrvatskoj zajednici u Oslu (jednoj od udruga Hrvata). Školu financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, a nastava se održava dva puta tjedno. Hrvatsku nastavu za oko 40 učenika izvodi jedan učitelj.
Pri Sveučilištu u Oslo predaje se hrvatski jezik i književnost (Napomena: Lektorat nije u nadležnosti MZOS-a RH).
 
Izdavaštvo i mediji
 
Hrvatska katolička misija u Oslu periodično izdaje glasilo „LISTIĆ“