Hrvatsko iseljeništo u Australiji

 • Slika
 • Slika
 • Slika
Brojčano stanje Hrvata u Australiji i njihovo doseljavanje

U Australiji, sukladno posljednjem australskom popisu stanovništva iz 2011. godine danas živi oko 126.264  Hrvata i njihovih potomaka (0,6 %). Australija se ubraja u tradicionalnu  useljeničku zemlju koju  hrvatski doseljenici nastanjuju  već u drugoj polovici 19.st.
Prvi doseljenici iz Hrvatske koji su većinom bili iz Dalmacije, doselili su na prostor Zapadne Australije. Središte ranog iseljavanja bio je Perth zajedno sa tada jedinom iseljeničkom lukom Fremantle. Osnovne djelatnosti kojima su se Hrvati ondje u početku bavili bile su primarne djelatnosti poput ribarstva i poljoprivrede a postupno su se počeli zapošljavati u rudnicima te su počeli naseljavati i rudarske centre u unutrašnjosti.

Hrvati u Australiji društveno se počinju organizirati od 1910., kada je u Broken Hillu (New South Wales) osnovana Seljačka stranka, koja je djelovala pod utjecajem braće Radić. Izdavala je bilten Seljačke novosti, a prestala je postojati 1922. U Boulder-Kalgoorlieju u zapadnoj Australiji osnovano je 1912. Hrvatsko-slavjansko društvo i ubrzo postalo središtem društvenih, kulturnih i političkih djelatnosti. Predsjednik društva bio je Ante Jukić, a tajnik Jure Stela.
Tek nakon Drugoga svjetskog rata uslijed nepovoljnih gospodarskih i političkih promjena povećao se udio iseljevanja prema Australiji i iz ostalih dijelova Hrvatske, premda su i dalje dominantni iseljenici iz priobalnog i otočnog prostora. U drugoj polovici 20. stoljeća znatno je povećan broj hrvatskih iseljenika u Australiji stoga što u ovom razdoblju zbog provođenja izrazito restriktivne i selekcijske imigracijske politike opada interes potencijalnih iseljenika za iseljavanjem u SAD, dok je istovremeno Australija širom otvorila vrata političkim izbjeglicama te općenito iseljenicima europskih država.
Od 1991. broj Hrvata koji su doselili u Australiju iznosi 30 000 te je od početka 2000. u stalnom opadanju. 
 
Statistički podaci: 

Među službenim statistikama postoje dvije osnovne kategorije kad je posrijedi Hrvatsko porijeklo australskih građana – prvu čine stanovnici Australije rođeni u Hrvatskoj, a u drugu kategoriju uključeni su Australci hrvatskog porijekla prema državi rođenja roditelja. Statistički podaci pokazuju da je 4,6 % Hrvata čiji su roditelji rođeni u Australiji, a 88% Hrvata čiji su roditelji rođeni u inozemstvu. Godine 2001. u Australiji je živjelo točno 51.909 Hrvata koji su rođeni u Hrvatskoj. Od ovog broja bilo je 52,3 % muškaraca i 47,7% žena.
Prema spomenutim podacima najviše Australaca hrvatskog porijekla živi u Novom Južnom Velsu (35,5%), zatim u Viktoriji (34,0%) te u Zapadnoj Australiji (12,2%). Čak 80,7% ih ima oba roditelja rođena izvan Australije, svega 6,7% ima oba roditelja rođena u Australiji dok je preostalima jedan roditelj rođen u Australiji, a jedan izvan nje.
 
Napomena: Po popisu stanovništva iz 2011. godine – novi popis stanovništva je bio ove godine tijekom  8. mjeseca ali još nije službeno ažuriran. 

Status Hrvata u Australiji

Velika većina Hrvata koji su se iselili u Australiji ima australsko državljanstvo, kao i njihovi potomci, te imaju ista prava i obveze kao i svi ostali australski državljani. Dakle, imaju, između ostaloga, biračko pravo/obvezu (glasovanje je obvezatno) uključujući i pravo biti birani na saveznim, državnim i lokalnim izborima. Australija se smatra useljeničkom zemljom te slijedom politike multikulturalizma, uvažavajući multietičnost društva, cjelokupno je funkcioniranje državne uprave i ostalih subjekata usmjereno na osiguranje ravnopravnosti i sprječavanje diskriminacije po bilo kojoj osnovi.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 2012. određeno je da mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu više nisu oslobođene poreza. Između Republike Hrvatske i Australije trenutno ne postoji sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, ali pitanje oporezivanja (od strane RH) australskih mirovina koje primaju hrvatski građani je riješeno te je naša porezna uprava suglasna da se ne oporezuju australske starosne mirovine. To su mirovine koju isplaćuje australska država i za koju su te mirovine socijalna kategorija te ih ni Australija ne oporezuje (za razliku od mirovina koje ljudi dobivaju temeljem uplata koje su njihovi poslodavci uplaćivali u mirovinske fondove tijekom njihovog radnog vijeka). Taj drugi vid prihoda nije obuhvaćen ovim rješenjem o izuzeću socijalnih mirovina od našeg oporezivanja. 

Hrvatske udruge i katoličke misije

Na području Australije aktivno djeluje više desetaka hrvatskih klubova i društava. Većina ih se nalazi u prostorijama hrvatske zajednice koja ih je uglavnom sama izgradila. Najpoznatiji klubovi i najviše njih nalazi se u Sydneyu, Melbourneu, Perthu i Canberri.

Najistaknutija Folklorna društva:

 • Zajednica folklornih društava za NSW, Sydney
 • Folklorna grupa mladi Frankopani, Sydney
 • HSF Croatia, Canberra
 • Folklorna grupa mladi Hrvati, Melbourne
 • Folklorna društvo Hrvatska Zora, Melbourne
 • Hrvatsko folklorno društvo, Melbounre
 • HKUD Lado, Geelong
 • Hrvatska folklorna skupina Lenek, Adelaide
 • KUD Hrvatski Pleter, Adelaide

Najistaknutije Humanitarne i skrbne organizacije:

 • Australsko-hrvatske društvene usluge, Melbourne, neprofitna udruga koja pruža pomoć starijim i nemoćnim osobama
 • Adria Retirement Village, dom za umirovljenike i njegovalište
 • Adria Village Limited osnovano je 1989. dobrovoljnim radom članova hrvatske zajednice u Canberri, a dom je službeno otvoren 1994.
 • Naselje kardinala Stepinca (Cardinal Stepinac Village) dom za umirovljenike  i njegovalište

Naselje kardinala Stepinca su izgradili australski Hrvati u zapadnom sydneyskom predgrađu St. Johns Park. Osnovna svrha naselja bio je zbrinjavanje starijih članova hrvatske zajednice u Australiji, jer je uvjerenje mnogih bilo da se većina neće vratiti u svoju rodnu zemlju. Uspješnim lobiranjem hrvatska zajednica je uspjela 1988. osigurati zemljište te dovršiti projekt 1992. Nekoliko godina kasnije pristupa se izgradnji njegovališta. Završnu zgradu je blagoslovio zagrebački nadbiskup Josip Bozanić a njegovalište je svečano otvorio 1999. tadašnji australski premijer John Howard. Većinu ovog projekta financirala je hrvatska zajednica u Australiji, a Federalna vlada potpomogla je ovaj projekt tako što je donirala jedan dolar za svaka tri dolara koje je zajednica uspjela sakupiti.

GK RH MELBOURNE – popis udruga

Victorian Croatian Chamber of Commerce
9/24 Albert Road, 3205 South Melbourne, VIC
President: Marko Filipovic
T: +61 404 830 077
E: enquiries@vccc.asn.au 

AHD Geelong
Add 1: 93-109 Separation Street, Bell Park, VIC, 3215
Add 2: PO Box 5, North Geelong VIC 3215
President/Contact: Mr Paul Saric – President
T: + 61 3 52 782 596
E: paulsaric@bigpond.com
 
AHD Melbourne
Add 1: 72 Whitehall Street, Footscray, VIC, 3011
President/contact: Ante Juric – President
T: + 61 3 9689 5866
E: tmjuric@iprimus.com.au
 
AHD Ballarat
Add 1: Kline Street, Ballarat, VIC, 3350
Add 2: PO Box 531, Ballarat, VIC, 3350
President – Andrija Horvat
T: + 61 3 5331 8319
 
North Geelong Warriors FC
Add 1: 15 Gibbons Road, Lara, VIC 3212
President – Andro Jurkovic
T: + 61 3 5282 3390
E: info@ngwfc.com.au 

Croatian Community Centre
Add 1: 172/182 Cox Road, Corio, VIC, 3214
President – Danije Jurić
T: + 61 3 275 5255
E: cccgeelong@gmail.com 
 
Dandenong City Soccer Club
Add 1: Frank Holoham Soccer Complex, Baden Powell Drive, Endeavour Hills, VIC, 3802
Add 2: PO Box 183, Endeavour Hills, VIC, 3802
President – Tony Dorotic
T: + 61 3 9795 8228
E: tony@id-group.net.au            
                    
Melbourne Knights Football Club
Add 1: Lot 2, Somers Street, North Sunshine, VIC, 3020
President – Simun Samardzic
T: + 61 3 9312 3584
E: Melbournecroatiasoccerclub@gmail.com 
 
Melbourne Knights Social Club
Add 1: Lot 2 Somers Street, North Sunshine, VIC, 3020
President – Andelko Cimera
T: + 61 3 9310 1842
E: admin@melbourneknights.com.au

The Croatian Club Adelaide Inc
Add 1: 68A Second Street, Brompton, SA, 7007
President – Kruno Batrac
T: + 61 8 8346 4099
E: croatianclubadelaide@gmail.com
 
Adelaide Sports Centre
Add 1: State Sports Park, Main North Road, Gepps Cross, SA 5094
Add 2: PO Box 2068, Regency Park, SA, 5942
President – Dinko Blazinic
T: + 61 8 8359 6606
E: dinko@crosportscentre.com.au
 
St Albans Saints – Dinamo Soccer Club
Add 1: Churchill Reserve, Fox St, St Albans, Melbourne, VIC, 3021
Add 2: PO Box 75, St Albans, VIC, 3021
President – Ivan Maric
T: + 61 3 9367 2001
E: stalbanssaints@gmail.com

HRVATSKA INOZEMNA PASTVA

Sydney:
HKC Summer HIll (Sveti Antun Padovanski)
HKC St Johns Park (Sveti Nikla Tavelić)
HKC Blacktown  (Gospa Velikog Zavjeta)

Melbourne:   
HKC Clifton Hill (Sveti Nikola Tavelić)
PO Box 157;  69 Hodgkinson St., CLIFTON HILL, VIC 3068
T: +61 (0) 3 9482 3479
F: +61 (0) 3 9489 8569  
E: stntavelic@gmail.com  
Svećenik: vlč. Velimir Maglica

HKC Braeside (Duh Sveti)
PO Box 301, Springvale, VIC, 3171; 798-808 Springvale Road,
BRAESIDE, VIC 3173
T: +61 (0) 3 9769 1966
F: +61 (0) 3 9798 7825
E: zlatunic@alphalink.com.au  
Svećenik: vlč. Ivica Zlatunić

HKC Ardeer Cnr. Fitzgerald Rd., & Whitsides Ave, ARDEER, VIC 3022
T: +61 (0) 3 9363 7434
F: +61 (0) 3 9363 8704
E: vranjes1@bigpond.com  
Svećenik:vlč. Josip Vranješ 

Geelong:          
HKC Geelong, 34 McCleland Street, Bell Park, VIC 3215
T: +61 (0) 3 52913905;
E: hkcgeelong@gmail.com   
Svećenik: vlč. Luka Pranjić

Adelaide:
HKC Južna Australija HRVATSKI KATOLIČKI CENTAR - ADELAIDE
Vlč. Josip Grubišić
171 South Road, RIDLEYTON, S. A. 5008
T: +61 (0)8 83400850
F: +61 (0)8 83401218
M: +61 (0)481 357 221
E: adelaidehkc@tpg.com.au
Internet: www.hkc.com.au                                          

Hobart:   
HKC Hobart: 17 George Street, GRANTON, TAS 7030
T: +61 (0) 3 6263 7015
Svećenik: vlč. Berislav Hunski                                
           
Perth:
HKC Zapadna Australija (Sveta Ana)

Brisbane:
HKC Brisbane

Canberra:
HKC Canberra & Queenbean HKC Brisbane (Sveti Augustin)

Wollongong:
HKC Wollongong (Marija Kraljica Hrvata)

Newcastle:
HKC Newcastle              
Fremant le i Balcatta
Bogoslužje u crkvi Sv. Ana i Sv. Lovre koje predvodi svećenik Zapadne Australije vlč. Nikola Čabraja

Hrvatska nastava i lektorati hrvatskog jezika

Australija prva zemlja na svijetu koja je priznala hrvatski kao poseban jezik. Godine 1975. državna postaja SBS počela je emitirati programe na hrvatskome jeziku, a 1989. g. počela je nastava hrvatskog jezika kao izbornog predmeta u srednjim školama
Australski Hrvati već su 70-ih godina prošlog stoljeća organizirali nastavu hrvatskog jezika u hrvatskim katoličkim centrima i tzv. subotnjim školama. The Suturday School of Community Lnguages osnovana je 1978. g. odlukom australske vlade, a u sklopu Ministarstva za obrazovanje. Nastava hrvatskog jezika uglavnom je integrirana u redovni školski sustav, a Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH podupire nastavu udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima te organiziranjem stručnog usavršavanja u Australiji ili u Hrvatskoj na tradicionalnom ljetnom seminaru za učitelje pripadnike hrvatske nacionalne manjine i iseljenika. Prva katedra za kroatistiku osnovana je 1983. g. na Macquarie University u Sydneyu. Od 1998. g. na istom sveučilištu otvoren je i Centar za studij hrvatskog jezika. U veljači 2008. godine na Sveučilištu MacQuarie otvoren je Centar za hrvatske studije u svijetu, a riječ je o zajedničkom projektu sa Sveučilištem u Splitu.
U Australiji djeluje ustanova slična Otvorenom sveučilištu u RH, „TAFE“, gdje se organiziraju tečajevi hrvatskog jezika za početnike, ali i za one koji u određenoj mjeri govore hrvatski jezik

Hrvatska nastava koju organiziraju hrvatske zajednice i katoličke misije u inozemstvu:

 • Tahnički koledž „TAFE“, Northbridge (tečajeve vodi Marija Bedalov u Perthu)
 • Društvo predavača hrvatskog jezika, Geelong, Victoria
 • Viktorijina jezična škola, Melbourne
 • Tečaj hrvatskog jezika za odrasle, Melbourne
 • Hrvatska škola do 4 razreda, Hrvatski Sportski Centar, Adelaide (rav. Ana Lučić)
 • Hrvatska etnička škola do sedmog razreda (Hrvatski Dom), Adelaide
 • Hrvatska škola u Melbournue
 • Hrvatska škola u Canberri
 • Hrvatska škola Blacktown, Sydney
 • Hrvatska škola Summer Hill, Sydne
 • Hrvatska škola St.Johns Park, Sydney
 • Hrvatska škola Bonnyrigg, Sydney

Izdavaštvo i mediji:
 • Domovina
 • CroExpress
 • Hrvat (Sydney, Melbourne)
 • Hrvatski vjesnik, Melbourne

Uz državnu/javnu radio postaju SBS, koja još od 1975. g. emitira programe na hrvatskom jeziku, na području cijele Australije postoji više lokalnih radio postaja u privatnom vlasništvu australskih Hrvata. Tu se ističu „Hrvatski Radio Australija“ u Sydneyu i „3ZZ“ u Melbourneu, Hrvatski program „World Radio“, urednik Tugomir Matoković; Radio Frementale, Croatian program- urednik vlč. Nikola Čabraja
Na neovisnom kanalu 31 emitira se tjedna televizijska emisija za hrvatsku zajednicu
Na području cijele Australije mogu se pratiti i satelitski programi HRT-a, te međunarodni programi Hrvatskog radija (24 sata).