Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvatska manjina u talijanskoj regiji Molise živi već stoljećima, doselivši se tamo tijekom 15. i 16. stoljeća u bijegu pred Turcima. Danas moliški Hrvati žive samo još u nekoliko mjesta u kojima čine većinsko stanovništvo i to u Kruču (AcquavivaCollecroce), Mundimitru (Montemitro), Filiću (San Felice) te manji broj u Taveli (Tavenna).

Regiju Furlanija – Julijska krajina / Friuli Venezia – Giulia Hrvati također nastanjuju već stoljećima te posljednjih godina nastoje ostvariti status „jezične manjine“ koji je predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina.

Prema podacima Centralnog statističkog instituta (ISTAT) u moliškoj provinciji Campobasso 2011. godine živjelo je 1.822 Hrvata (2001. godine živjelo ih je 2.081) i to u Kruču (AcquavivaCollecroce) 674, Mundimitru (Montemitro) 454 te u Filiću (San Felice) 694. Uz prethodno navedena mjesta u kojima Hrvati žive kao jezična manjina, slijedom istraživanja utvrdilo se da u općini Tavela (Tavenna) još postoje kulturne i jezične karakteristike hrvatskog naroda. Demografski podaci o Hrvatima koji žive u Taveli nisu poznati s obzirom da je 2017. godine završena procedura kojom je u općini Tavela utvrđeno postojanje hrvatske jezične manjine.  Prema procjenama regiju Furlanija-Julijska krajina/ Friuli Venezia-Giulia naseljava oko 16.000 pripadnika hrvatske nacionalne manjine.
 
Talijanski Ustav ne poznaje pojam nacionalne manjine, već jamči samo zaštitu jezičnih manjina. U Zagrebu je 1996. godine potpisan Sporazum između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o zaštiti manjina, u kojemu su Hrvati u regiji Molise izrijekom navedeni kao autohtona hrvatska manjina. Sporazum hrvatskoj manjini jamči slobodno izražavanje kulturnog identiteta i naslijeđa, uporabu materinskog jezika u privatnom i javnom životu te osnivanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga.

Treba napomenuti kako Hrvati koji žive u sjeveroistočnoj regiji Furlaniji – Julijskoj krajini / Friuli Venezia – Giulia i ispunjavaju sve pretpostavke sukladne talijanskoj legislativi i odgovarajućim međunarodnim dokumentima za priznavanjem jezične manjine, u posljednjih 15-ak godina kontinuirano aktivno nastoje ostvariti svoj status koji je predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina. Ne postoje organizirane političke stranke Hrvata u Italiji, niti predstavnik hrvatske manjine u talijanskom Parlamentu.
 
Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u srpnju 2022. godine, a predstavnica hrvatske manjine iz Talijanske Republike u ovom 3. sazivu Savjeta je Antonella D'Antuono.
 
U regiji Molise djeluju brojne hrvatske udruge: Udruga „Jedna musika“, Udruga „Naš život“  i  Sportska udruga „Isola Croata – Hrvatski otok u Moliseu“ iz Kruča, Zaklada „Agostina Piccoli“ i Udruga „Na našo“ iz Mundimitra; Kulturna udruga "Luigi Zara" i Udruga „Naš grad“ iz  Filića te glazbeni sastav mladih iz Mundimitra „KroaTarantata“.