Hrvatska manjina u Talijanskoj Republici

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvatska manjina u talijanskoj regiji Molise živi već stoljećima, doselivši se tamo tijekom 15. i 16. stoljeća u bijegu pred Turcima. Danas moliški Hrvati žive samo još u nekoliko mjesta u kojima čine većinsko stanovništvo i to u Kruču (AcquavivaCollecroce), Mundimitru (Montemitro) te u Filiću (San Felice).

Regiju Furlanija-Julijska krajina / Friuli Venezia-Giulia Hrvati također naseljavaju već stoljećima te posljednjih godina nastoje ostvariti status „jezične manjine“, koji je predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina.

Prema podacima Centralnog statističkog instituta (ISTAT) u moliškoj provinciji Campobasso 2011. godine živjelo je 1.822 Hrvata (2001. godine živjelo ih je 2.081), i to u Kruču (AcquavivaCollecroce) 674, Mundimitru (Montemitro) 454 te u Filiću (San Felice) 694. Uz prethodno navedena mjesta u kojima Hrvati žive kao jezična manjina, slijedom istraživanja utvrdilo se da u općini Tavela (Tavenna) još postoje kulturne i jezične karakteristike hrvatskog naroda. Demografski podaci o Hrvatima koji  žive u Taveli nisu poznati s obzirom da je 2017. godine završena procedura kojom je u općini Tavela utvrđeno postojanje hrvatske jezične manjine.  Prema procjenama regiju Furlanija-Julijska krajina/ Friuli Venezia-Giulia naseljava oko 16.000 pripadnika hrvatske nacionalne manjine.

Talijanski Ustav ne poznaje pojam nacionalne manjine, već jamči samo zaštitu jezičnih manjina (članak 6). U cilju bolje zaštite hrvatske manjine u Italiji, odnosno talijanske manjine u Hrvatskoj, 5. studenoga 1996. godine u Zagrebu je potpisan Sporazum između Republike Hrvatske i Talijanske Republike o zaštiti manjina. Temeljem navedenog sporazuma (članak 8.) Italija je izričito priznala, kao autohtonu hrvatsku manjinu, Hrvate u regiji Molise. Sporazum hrvatskoj manjini jamči slobodno izražavanje kulturnog identiteta i nasljeđa, uporabu materinskog jezika u privatnom i javnom životu te osnivanje vlastitih kulturnih ustanova i udruga.

Jednako tako, Hrvati, čija je nazočnost utvrđena u sjeveroistočnoj regiji Furlaniji-Julijskoj krajini/Friuli Venezia-Giulia, kao i činjenica da ispunjavaju sve pretpostavke sukladne talijanskoj legislativi i odgovarajućim međunarodnim dokumentima za priznavanjem jezične manjine, u posljednjih 15-ak godina nastoje ostvariti svoj status, koji je predviđen Zakonom o normama zaštite povijesnih jezičnih manjina. Ne postoje organizirane političke stranke Hrvata u Italiji, niti predstavnik hrvatske manjine u talijanskom Parlamentu.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnica hrvatske manjine iz Italije u ovom 2. sazivu Savjeta je Antonela D`Antuono.

U regiji Molise djeluju brojne hrvatske udruge: Udruga „Jedna musika“, Kruč; Zaklada „Agostina Piccoli“; Mundimitar; Kulturna udruga hrvatske zajednice Molise "Luigi Zara", Filić; Udruga „Naš život“, Kruč i Udruga „Naš grad“, Filić, Sportska udruga „Isola Croata – Hrvatski otok u Moliseu“, Kruč; Udruga „Na našo“, Mundimitar; Udruga „Naš jezik“, Kruč te muzički sastav mladih iz Mundimitra „KroaTarantata“.