Hrvatska manjina u Republici Sjevernoj Makedoniji

  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvati u Republici Sjevernoj Makedoniji žive u gradovima Skopju, Bitoli i Štipu te u manjem broju u gradovima srednje i istočne Makedonije, Kumanovu, Ohridu i Tetovu. Neslužbeno se procjenjuje da u Republici Sjevernoj Makedoniji ima oko 4.000 Hrvata. Prema popisu stanovništva Republike Sjeverne Makedonije 2002. godine bilo je 2.686 Hrvata. Hrvati nisu priznati kao manjina u Republici Makedoniji te nemaju zastupnika u Sobranju Republike Makedonije.

Kao korak u izgradnji čvršćih i intenzivnijih odnosa, potpisan je Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem navedenog Sporazuma osigurava se temelj za kvalitetno ostvarivanje svih manjinskih prava Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji i Makedonaca u Republici Hrvatskoj na temelju čega je ustrojen Međuvladin mješoviti odbor za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Republike  Sjeverne Makedonije. Treća sjednica Međuvladinog mješovitog odbora održat će se tijekom lipnja 2018. godine u Skopju.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Makedonije u ovom 2. sazivu Savjeta je Nenad Živković.

Zajednica Hrvata u Sjevernoj Makedoniji sa sjedištem u Skopju osnovana je 1996. godine, a ima svoju podružnicu i u Bitoli, Kumanovu, Ohridu, Strugi i Štipu.
Makedonsko-hrvatsko društvo „Hrvatski kulturni centar Marko Marulić“ sa sjedištem u Bitoli osnovano je 1993. godine, a u Sjevernoj Makedoniji djeluje još nekoliko hrvatskih udruga i hrvatsko-makedonskih društava.

Svim udrugama cilj je pružati podršku Hrvatima u Sjevernoj Makedoniji u očuvanju hrvatskog jezika, nacionalne povijesti i kulture te njegovanje hrvatskog nacionalnog identiteta.

Na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski"  Sveučilišta „Sveti Kiril i Metod" u Skopju 1998. godine osnovan je Lektorat hrvatskog jezika. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske uputilo je, na zahtjev Zajednice Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji, učitelja hrvatske nastave u Republiku Sjevernu Makedoniju početkom školske godine 2009./2010. Hrvatska nastava se održava u Skopju, Bitoli, Kumanovu i Tetovu u prostorijama makedonskih javnih škola.

Zajednica Hrvata u Sjevernoj Makedoniji izdaje na hrvatskom jeziku tromjesečnik „Hrvatska riječ". Makedonsko-hrvatsko društvo u Skopju izdaje tromjesečnik MUGRI na makedonskom jeziku. 

Katolička crkva u Sjevernoj Makedoniji djeluje od početka 20. stoljeća, u rangu biskupije. Crkve postoje u Skopju, Bitoli, Ohridu te u Strumici i Gevgeliji, gdje žive katolici istočnog obreda pod patronatom Skopske biskupije.