Hrvatska manjina u Republici Sjevernoj Makedoniji

  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvati u Republici Sjevernoj Makedoniji žive u gradovima Skopju, Bitoli i Štipu te u manjem broju u gradovima srednje i istočne Makedonije, Kumanovu, Ohridu i Tetovu. Neslužbeno se procjenjuje da u Republici Sjevernoj Makedoniji ima oko 4.000 Hrvata. Prema popisu stanovništva Republike Sjeverne Makedonije 2002. godine bilo je 2.686 Hrvata. Hrvati nisu priznati kao manjina u Republici Sjevernoj Makedoniji te nemaju zastupnika u Sobranju Republike Sjeverne Makedonije.

Kao korak u izgradnji čvršćih i intenzivnijih odnosa potpisan je 2007. godine Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Sjevernoj Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj. Potpisivanjem navedenog Sporazuma osigurava se temelj za kvalitetno ostvarivanje svih manjinskih prava Hrvata u Republici Sjevernoj Makedoniji i Makedonaca u Republici Hrvatskoj na temelju čega je ustrojen Međuvladin mješoviti odbor za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Republike  Sjeverne Makedonije. Treća sjednica Međuvladinog mješovitog odbora održana je tijekom lipnja 2018. godine u Skopju, a zatim u redovitom terminu četvrta sjednica MMO-a održana je 8. srpnja 2019. u Zagrebu.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u srpnju 2022. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Republike Sjeverne Makedonije u ovom 3. sazivu Savjeta je Josip Tunić.

Najveći broj Hrvat obuhvaća Zajednica Hrvata u Sjevernoj Makedoniji sa sjedištem u Skopju osnovana 1996. godine te ima svoje podružnice i u Bitoli, Kumanovu, Ohridu, Strugi i Štipu.

Makedonsko-hrvatsko društvo „Hrvatski kulturni centar Marko Marulić“ sa sjedištem u Bitoli osnovano je 1993. godine, a u Sjevernoj Makedoniji djeluje još nekoliko hrvatskih udruga i hrvatsko-makedonskih društava.

Svim udrugama cilj je pružati podršku Hrvatima u Sjevernoj Makedoniji u očuvanju hrvatskog jezika, nacionalne povijesti i kulture te njegovanje hrvatskog nacionalnog identiteta.

Na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski"  Sveučilišta „Sveti Kiril i Metod" u Skopju 1998. godine osnovan je Lektorat hrvatskog jezika.

Od šk. god. 2009./2010. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske upućuje učitelja hrvatske nastave koji nastavu održava u prostorijama makedonskih javnih škola u Skopju, Bitoli, Kumanovu i Tetovu.

Zajednica Hrvata u Sjevernoj Makedoniji izdaje na hrvatskom jeziku tromjesečnik „Hrvatska riječ".

Katolička crkva u Sjevernoj Makedoniji djeluje od početka 20. stoljeća, u rangu biskupije. Crkve postoje u Skopju, Bitoli, Ohridu te u Strumici i Gevgeliji, gdje žive katolici istočnog obreda pod patronatom Skopske biskupije.