Hrvatska manjina u Crnoj Gori

  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvati u Crnoj Gori žive duž obale Jadranskog mora, najviše u Boki kotorskoj, u gradovima Tivtu, Kotoru, a žive i u Herceg Novom, Budvi, Baru i u Podgorici.

Na temelju crkvenih podataka procjenjuje se da u Crnoj Gori živi oko 10.000 Hrvata, a prema posljednjem popisu stanovništva provedenom 2011. godine u Crnoj Gori živi 6.021 Hrvat.

Hrvati u Crnoj Gori imaju priznat status nacionalne manjine te je po Ustavu Crne Gore u službenoj upotrebi hrvatski jezik.

Središnja izborna institucija hrvatske nacionalne manjine Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore sa sjedištem u Tivtu predstavlja hrvatsku nacionalnu manjinu u Crnoj Gori u području službene uporabe jezika, obrazovanja, informiranja i kulture, sudjeluje u procesu odlučivanja ili odlučuje o pitanjima iz tih područja te osniva ustanove iz ovih područja.  Predsjednik HNV-a je Zvonimir Deković.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) je prva politička stranka s hrvatskim nacionalnim predznakom, a predsjednik HGI Adrijan Vuksanović zastupnik je u Skupštini Crne Gore.

2009. godine potpisan je Sporazum o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, na temelju čega je ustrojen Međuvladin mješoviti odbor za zaštitu manjina između Republike Hrvatske i Crne Gore. Posljednja, 3. sjednica MMO održana je u Podgorici, 27. rujna 2018. godine.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u srpnju 2022. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Crne Gore u ovom 3. sazivu Savjeta je Adrijan Vuksanović.

Krovna udruga Hrvata u Crnoj Gori je „Dux Croatorum“, a u nju djeluje još desetak udruga s hrvatskim predznakom, a svima je zajednički cilj zaštita i ostvarivanje prava koja Hrvatima kao autohtonoj manjini pripadaju sukladno međunarodnim dokumentima i demokratskim standardima.

Od 2004. godine u Kotoru i Tivtu održava se nastava hrvatskog jezika i kulture u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastavu izvodi učitelj upućen od  Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske u prostorijama osnovnih škola u Tivtu i Kotoru. Jednako tako, postoji inicijativa da se nastava hrvatskoga jezika integrira u crnogorski obrazovni sustav.

Hrvatsko građansko društvo Crne Gore izdaje časopis „Hrvatski glasnik" koji izlazi dvomjesečno s ciljem afirmiranja suživota, nacionalne, kulturne, duhovne i vjerske tolerancije kao i jačanja veza između Republike Hrvatske i Crne Gore.

Više od deset godina s uspjehom radi hrvatska manjinska radio postaja „Radio Dux“ koju su 2009. utemeljili krovna udruga Hrvata Crne Gore „Dux Croatorum“ i Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore, a pomoć za opremanje je pružila Hrvatska radio televizija – Hrvatski radio. Radio je pokrenut u interesu očuvanja hrvatskog identiteta, promoviranja povijesne i kulturne baštine i što bolje informiranosti Hrvata kao manjinskog i autohtonog naroda u Crnoj Gori.

Boka kotorska – „Zaljev hrvatskih svetaca“, jedno je od izvorišta hrvatske kulture i povijesti. Katedrala sv.  Tripuna  iz  1116. godine,  brojne crkve i spomenici neprocjenjive su vrijednosti, ujedno i dokaz dvanaeststoljetne prisutnosti Hrvata na tom prostoru. Hrvati su i danas vezani uz Katoličku crkvu. Posebno treba istaknuti iznimno bogatu materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu Hrvata u Crnoj Gori, pri čemu se na poseban način ističe Bokeljska mornarica, s više od devet stoljeća dugom tradicijom pomorske bratovštine, na koju su silno ponosni i koju njeguju i baštine bokeljski Hrvati.