Hrvatska manjina u Rumunjskoj

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvati su se u Rumunjsku počeli doseljavati još u 14. stoljeću. Dijelimo ih u tri skupine s posebnim obilježjima te s neznatnim jezičnim razlikama. Prva od navedenih skupina živi u selu Rekaš, 30 km istočno od Temišvara. Druga, manja skupina živi u mjestu Keča, zapadno od Temišvara. Treća, i ujedno najveća skupina Hrvata živi južno od Temišvara, u Karaš-severinskoj županiji (glavni grad Rešica), u dvjema općinama Lupak i Karaševo. Nazivamo ih karaševski Hrvati, Krašovani ili Karaševci.

Procjenjuje se da u Rumunjskoj živi oko 6.000 pripadnika hrvatske nacionalne manjine. Službeni podatci sa zadnjeg popisa stanovništva iz 2011. godine navode da u Rumunjskoj živi 5.408 Hrvata.

U pravnom sustavu Rumunjske Hrvati su priznati kao nacionalna manjina. Temeljem Ustava Rumunjske iz 1991. godine pripadnici hrvatske nacionalne manjine u toj zemlji imaju pravo na čuvanje, razvoj i istraživanje etničkog identiteta (članak 6.), pravo na učenje hrvatskog jezika i pravo na školovanje na hrvatskom jeziku (članak 32.), pravo hrvatskih organizacija na zastupnika u rumunjskom parlamentu (članak 59.) te pravo službene uporabe hrvatskog jezika na sudu i podizanju službenih dokumenata na hrvatskom jeziku (članak 127.). Rumunjska vlada izdvaja novac iz proračuna za potrebe nacionalnih manjina, pa tako i za hrvatsku manjinu u Rumunjskoj.
Zastupnik hrvatske nacionalne manjine u rumunjskom parlamentu je Slobodan Ghera, koji je i predsjednik parlamentarne Skupine rumunjsko-hrvatskog prijateljstva.
Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Rumunjske u ovom 2. sazivu Savjeta je Petar Hategan.

Rumunjski Hrvati organizirani su u dvije udruge: Zajedništvo Hrvata u Rumunjskoj, koje je osnovano 1991. godine, sa sjedištem u Karaševu i Demokratski savez rumunjskih Hrvata, osnovan 1998. godine, sa sjedištem u Lupaku.
U Karaševu vrlo uspješno djeluje Kulturno-umjetničko društvo „Karaševska zora“, a u Klokotiću Folklorna skupina „Klokotić“, dok su od sportskih društava najaktivnija nogometna društva (NK „Starigrad“ Karaševo 1299., NK „Lupak“, NK „Croatia“ Klokotić, NK „A.S. Partizan“ Nermeđ).

U Rumunjskoj postoji 7 hrvatskih vrtića, 5 osnovnih škola od 1. do 4. razreda te 3 od 1. do 8. razreda i jedna gimnazija. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske potpomaže nastavu hrvatskog jezika dostavom udžbenika i nastavnih pomagala, ali i tako što šalje učitelja hrvatske nastave.
Na Sveučilištu u Bukureštu 1994. godine osnovan je Lektorat za hrvatski jezik, koji je 2008. godine postao Katedra za hrvatski jezik i književnost.
Od 2014. godine studenti  LMA – limbi modern aplicate – primijenjeni moderni jezici – imali su prilike upisati po prvi put studij hrvatskog jezika, što nije isključivo prevoditeljski smjer.
U sklopu Katedre za slavenske jezike Fakulteta za jezike, povijest i teologiju Sveučilišta „Zapad“ u Temišvaru početkom ak. god. 2017./2018. otvoren je Lektorat za hrvatski jezik koji studentima omogućava učenje hrvatskoga jezika.

Od kraja 1994. godine izlaze novine „Hrvatska grančica“, dvojezični mjesečni glasnik udruge Zajedništva Hrvata u Rumunjskoj. Od 2012. godine izdaje se i dvojezični mjesečnik „Naša nada“ Demokratskog saveza Hrvata u Rumunjskoj.
Na radio postaji Rešica već niz godina postoji hrvatska radio emisija, čiji domet pokriva cijelu županiju, a emitira se jednom tjedno. Na istoj radio postaji pokrenuta je i radio emisija  „Jedinstvo raznolikosti“ također na hrvatskom jeziku.
Na nacionalnoj televiziji TVR postoji emisija za manjine koja se emitira jedanput tjedno (petak), a zadnjeg utorka u mjesecu na nacionalnoj televiziji TVR3 emitira se program posvećen hrvatskoj manjini u rumunjskom dijelu Banata.

Hrvatska katolička crkva ima iznimno značajnu ulogu u čuvanju jezika i identiteta Hrvata u Rumunjskoj. Ona već godinama hrvatskim svećenicima u Rumunjskoj dostavlja vjerski tisak i knjige za bogoslužje na hrvatskom jeziku. Danas u Temišvarskoj biskupiji djeluje trinaest hrvatskih svećenika i redovnika te hrvatske župe: Karaševo, Lupak i Klokotić.