Hrvatska manjina u Češkoj Republici

Hrvati su se doselili u Češku, na područje Južne Moravske, tijekom 16. stoljeća. Do sredine 20. stoljeća moravski Hrvati su sačuvali svoj nacionalni identitet u tri sela Jevišovka, Dobro Polje i Nova Prerava. 

Procjenjuje se da u Češkoj Republici živi do 2000 Hrvata i njihovih potomaka. Prema posljednjem popisu Češke Republike iz 2011. godine, ukupan broj građana koji su se izjasnili pripadnicima hrvatskog naroda bio je 1.448; od tog broja, 1.134 osobe navele su pripadnost isključivo hrvatskom narodu, dok je preostalih 314 osoba navelo dvojnu, hrvatsku i češku narodnost, što je dopušteno po pozitivnim propisima Češke Republike.

Hrvati su priznati kao nacionalna manjina nakon demokratskih promjena u Čehoslovačkoj 1989. godine. Danas se u službenim statističkim podacima Hrvati vode u rubrici "ostali“.

Vlada Češke Republike je 2001. godine donijela Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina i nadležnost upravnih i samoupravnih tijela u odnosu s njima. Zakon propisuje da su pripadnici nacionalnih manjina članovi Savjeta Vlade za nacionalne manjine, u što su uključeni i predstavnici hrvatske manjine.

Republika Hrvatska i Češka Republika nemaju sklopljen Sporazum o zaštiti nacionalnih manjina.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Češke Republike u ovom 2. sazivu Savjeta je Josef Leisser.

Hrvati u Češkoj imaju registrirane dvije udruge: Udrugu građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici i Udrugu građana hrvatske narodnosti Češke i Moravske. U Pragu djeluje Češko-hrvatsko društvo prijateljstva.

U Jevišovki je 2008. godine pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske otvoren Hrvatski dom – Memorijalno-dokumentacijski centar Hrvata Južne Moravske.

Svake prve nedjelje u rujnu, održavaju se u Jevišovki Dani hrvatske kulture – Kiritof.

U Češkoj je 1998. godine otvorena Katedra kroatistike na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu i Filozofskog fakulteta Massarykovog sveučilišta u Brnu te lektorat hrvatskog jezika i književnosti. Nema organizirane nastave hrvatskoga jezika i kulture.

Hrvatska manjinska zajednica u Češkoj nema svećenika koji bi misu služio na hrvatskom jeziku. Povremeno mise na hrvatskom jeziku služe gostujući svećenici gradišćanskih Hrvata iz Austrije.