Hrvatska manjina u Češkoj Republici

Hrvati su se doselili u Češku, na područje Južne Moravske, tijekom 16. stoljeća. Do sredine 20. stoljeća moravski Hrvati su sačuvali svoj nacionalni identitet u tri sela: Jevišovka, Dobro Polje i Nova Prerava.

Procjenjuje se da u Češkoj Republici živi do 2.000 Hrvata i njihovih potomaka. Prema posljednjem popisu Češke Republike iz 2011. godine, ukupan broj građana koji su se izjasnili pripadnicima hrvatskog naroda bio je 1.448, od tog broja 1.134 osobe navele su pripadnost isključivo hrvatskom narodu, dok je preostalih 314 osoba navelo dvojnu, hrvatsku i češku narodnost, što je dopušteno po pozitivnim propisima Češke Republike.

Hrvati su priznati kao nacionalna manjina nakon demokratskih promjena u Čehoslovačkoj 1989. godine. Danas se u službenim statističkim podacima Hrvati vode u rubrici "ostali“.

Vlada Češke Republike je 2001. godine donijela Zakon o pravima pripadnika nacionalnih manjina kojim se uređuju prava pripadnika nacionalnih manjina i nadležnost upravnih i samoupravnih tijela u odnosu s njima. Zakon propisuje da su pripadnici nacionalnih manjina članovi Savjeta Vlade za nacionalne manjine, u što su uključeni i predstavnici hrvatske manjine.

Republika Hrvatska i Češka Republika nemaju sklopljen Sporazum o zaštiti nacionalnih manjina.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u srpnju 2022. godine, a predstavnica hrvatske manjine iz Češke Republike u ovom 3. sazivu Savjeta je Wlasta Laura Laurenčíková. 

Hrvati u Češkoj su relativno slabo organizirani, a imaju registrirane dvije udruge: Udrugu građana hrvatske narodnosti u Češkoj Republici te udrugu Češko-hrvatsko društvo.

U Jevišovki je 2008. godine pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske otvoren Hrvatski dom, Memorijalno-dokumentacijski centar Hrvata Južne Moravske.

Svake prve nedjelje u rujnu održavaju se u Jevišovki Dani hrvatske kulture – Kiritof.

U Češkoj je 1998. godine otvorena Katedra kroatistike na Filozofskom fakultetu Karlovog sveučilišta u Pragu i Filozofskog fakulteta Massarykovog sveučilišta u Brnu te lektorat hrvatskog jezika i književnosti. Nema organizirane nastave hrvatskoga jezika i kulture.

Hrvatska manjinska zajednica u Češkoj nema svećenika koji bi misu služio na hrvatskom jeziku. Povremeno mise na hrvatskom jeziku služe gostujući svećenici gradišćanskih Hrvata iz Austrije.