Hrvatska manjina u Republici Sloveniji

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pripadnici hrvatskog naroda stoljećima žive na području Bele Krajine, slovenskog dijela Istre te na području Pomurja i oko Sutle, a danas značajan broj Hrvata živi u većim gradskim središtima, poput Ljubljane, Maribora, Velenja, Novog Mesta, Kopra, Celja i dr.

Procjenjuje se da danas u Republici Sloveniji živi oko 55.000 pripadnika hrvatskog naroda. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine u Republici Sloveniji je živjelo 35.642 Hrvata, a hrvatski jezik bio je materinski jezik za 54.079 stanovnika. U odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine (54.212 Hrvata) vidljiv je znatno smanjeni broj što je posljedica integracije i asimilacije u slovensko društvo. Registracijski popis stanovništva Republike Slovenije iz 2011. godine nije uključivao prikupljanje podataka o nacionalnosti i materinskom jeziku stanovnika.

Priznanje statusa Hrvata kao nacionalne manjine u Republici Sloveniji otvoreno je pitanje još od 1991. godine, odnosno od formiranja samostalne i neovisne Republike Slovenije. Hrvati u Sloveniji nemaju nikakva zakonska nacionalna prava, iako već duže vrijeme zahtijevaju da im se prizna status nacionalne manjine. U Republici Sloveniji status nacionalne manjine priznat je Talijanima i Mađarima koji su definirane kao „autohtone nacionalne zajednice“ te imaju po jednog zastupnika u Državnom zboru (parlament), dok se Rome definira kao „posebnu“ romsku etničku zajednicu.
Postoji niz pokušaja i raznih inicijativa od strane hrvatske zajednice upućenih visokim dužnosnicima Republike Slovenije, a sve s ciljem uvrštavanja hrvatske zajednice kao nacionalne manjine u Ustav Republike Slovenije.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnici hrvatske manjine iz Slvenije u ovom 2. sazivu Savjeta su Đanino Kutnjak i Filip Božić.

Pod okriljem krovnog Saveza hrvatskih društava u Sloveniji, čiji je predsjednik Đanino Kutnjak, trenutno je aktivno deset udruga hrvatske zajednice: Hrvatsko kulturno društvo Međimurje Ljubljana, Hrvatsko kulturno društvo Pomurje Lendava, Kulturno društvo Međimurje Velenje, Hrvatsko kulturno društvo Maribor, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Komušina Škofja Loka, Hrvatsko kulturno-umjetničko, prosvjetno i sportsko društvo Istra Piran, Hrvatska kulturna udruga Novo Mesto, Društvo hrvatskih studenata u Sloveniji, Hrvatsko društvo Ljubljana i Međimursko kulturno društvo Ljubljana. U Velenju djeluje još Hrvatsko kulturno društvo Velenje, koje nije član SHDS-a.
Saveza hrvatskih društava u Sloveniji i udruge iz njegovog sastava pridonose očuvanju nacionalno-kulturnog identiteta Hrvata u Sloveniji i njihovih veza s matičnim narodom nizom različitih aktivnosti – provedbom kulturnih i sportskih susreta, organizacijom različitih predavanja, tečajeva i radionica te izdavanjem svojih glasila.

Sukladno Protokolu o suradnji na području obrazovanja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije (ožujak 2010.), za potrebe djece pripadnika hrvatske zajednice u Sloveniji započela je nastava hrvatskog jezika i kulture u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Nastava se održava u Ljubljani, Lendavi, Mariboru, Ljutomeru, Radomlju i Grosuplju.
Razmjenski lektorat hrvatskoga jezika i književnosti u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske djeluje na Filozofskom fakultetu u Ljubljani.

Skoro sve hrvatske udruge uređuju svoju mrežnu stranicu. Dio njih izdaje i svoja glasila: Savez hrvatskih društava u Sloveniji - „Korijeni“; HKD Maribor – „Croata“; HKD Međimurje, Ljubljana – „Pušlek“; HKD Međimurje, Velenje – „Štrekar“; HKD Pomurje, Lendava – „Glas“. Hrvatska katolička misija u Ljubljani izdaje glasilo „Izlazak“.
Hrvati u Sloveniji nemaju svoje televizijske emisije, a od početka 2014. do kraja 2015. godine na Radiju Študent emitirala se, jednom mjesečno, radio emisija na hrvatskom jeziku pod nazivom Vjetar u leđa, a od 2016. godine na istom radiju emitira se emisija na hrvatskom jeziku Mali granični prijelaz.

U Sloveniji djeluju hrvatske katoličke misije u Ljubljani, Mariboru, Novom Mestu i Portorožu.