Hrvatska manjina u Slovačkoj Republici

  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Hrvati su današnje prostore Slovačke Republike naseljavali u tri vala: sredinom 16. st., sredinom 17. st. i krajem 17. st., uglavnom bježeći pred Turcima. Riječ je zapravo o zasebne tri skupine, pa u Devinskom Novom Selu žive čakavci, u Hrvatskom Grobu kajkavci i ikavci, a u Hrvatskom Jandrofu i Čunovu Hrvati koji govore gradišćansko-hrvatskim jezikom.

Hrvati u Slovačkoj danas pretežito žive u četiri općine u okolici Bratislave: Devinsko Novo Selo (Devínska Nová Ves), Hrvatski Grob (Chorvatsky Grob), Čunovo i Hrvatski Jandrof (Jarovce) te su uvelike asimilirani.

Procjenjuje se da danas u Slovačkoj živi do 4.000 Hrvata i njihovih potomaka. Temeljem popisa stanovništva provedenog 2011. godine u Slovačkoj se 1.022 stanovnika izjasnilo Hrvatima. 2001. godine svega se 988 slovačkih građana izjasnilo da se služe hrvatskim kao materinskim jezikom, dok je na popisu 2011. godine ta brojka narasla na 1.234 žitelja Slovačke Republike.

Hrvati imaju priznat status nacionalne manjine. S obzirom na to da ne postoji Zakon o nacionalnim manjinama, prava manjina uređena su nizom zakona. Pitanja nacionalnih manjina od parlamentarnih izbora u lipnju 2010. prešla su isključivo u nadležnost Savjeta Vlade za nacionalne manjine koji je savjetodavno, inicijativno i koordinacijsko tijelo Vlade Slovačke Republike, u čijem radu sudjeluju predstavnici nacionalnih manjina. Predstavnik hrvatske nacionalne manjine je Radoslav Jankovič, ujedno i predsjednik Hrvatskog kulturnog saveza.
Hrvati su izuzetno dobro integrirani u slovačko društvo, vrlo dobro su povezani s matičnom državom, a imaju i izvrsnu prekograničnu suradnju s gradišćanskim korpusom.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u srpnju 2022. godine, a predstavnik hrvatske manjine iz Slovačke Republike u ovom 3. sazivu Savjeta je Radoslav Jankovič.

Hrvati u Slovačkoj organizirani su kroz kulturna društva i udruge, a njihova krovna institucija je Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj, koji je osnovan 1990. godine sa sjedištem u Bratislavi, s ciljem koordiniranja aktivnosti hrvatskih kulturnih društava. Hrvatski kulturni savez čine četiri hrvatska kulturna društva: HKD iz Čunova, HKD iz Devinskog Novog Sela, HKD iz Hrvatskog Groba i HKD iz Hrvatskog Jandrofa te Klub mladih iz Hrvatskog Jandrofa. Najbogatija aktivnost Saveza je folklor (djeluje deset glazbenih i folklornih skupina i jedna kazališna skupina).

U Devinskom Novom Selu 2005. godine otvoren je Hrvatski kulturni centar i Muzej kulture Hrvata u Slovačkoj koji je izgrađen sredstvima općine, Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike.

Obrazovanje na hrvatskom jeziku u Slovačkoj od 2002. godine postoji u Privatnoj slavenskoj gimnaziji u Bratislavi koja je sastavni dio redovnog školskog sustava Slovačke. Osim toga, u Hrvatskom Jandrofu, Čunovu i Devinskom Novom Selu postoji nastava na hrvatskom jeziku za pripadnike hrvatske nacionalne manjine koja se izvodi u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Na katedri slavenskih jezika Sveučilišta Komenskog u Bratislavi postoji Odsjek za hrvatski jezik.

Hrvatski kulturni savez izdaje časopis pod nazivom „Hrvatska rosa“ koji izlazi tromjesečno. Također, u skladu s financijskim mogućnostima, povremeno izdaje knjige posvećene očuvanju hrvatske manjinske tradicijske kulture u Slovačkoj. Od ožujka 2016. godine, jednom mjesečno, Hrvati u Slovačkoj na valovima Radija Patrije u Bratislavi imaju svoju informativno-kulturnu emisiju pod nazivom Hrvatski magazin.

Redovito se održavaju mise na Hrvatskom jeziku u Jandrofu i Čunovu, a jednom mjesečno i u drugim mjestima gdje žive Hrvati. Također su organizirana i hodočašća koja okupljaju i Hrvate iz susjednih zemalja.