Hrvatska manjina u Republici Bugarskoj

Slika /slike/manjine/17052013_1269049779.jpg

Hrvati su u Bugarsku počeli dolaziti već u 18. stoljeću kada se spominju u Čumenu, Sofiji i Plovdivu, a najviše ih je došlo iz Janjeva početkom 20. stoljeća.

Prema raspoloživim informacijama u Bugarskoj živi oko 300 obitelji hrvatskog podrijetla. Međutim, prema nekim informacijama broj Hrvata i njihovih potomaka u Bugarskoj kreće se od nekoliko stotina do nekoliko tisuća, a radi se o različitim definicijama pripadnika hrvatskoj etničkoj zajednici.

Hrvati u Bugarskoj nemaju priznat status nacionalne manjine, budući da Bugarska zastupa ustavni princip jedinstvene nacije i ne priznaje svojim građanima nikakvo drugo etničko određivanje. 

U bugarskom Parlamentu djeluje Skupina bugarsko-hrvatskog prijateljstva.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnica hrvatske manjine iz Bugarske u ovom 2. sazivu Savjeta je Hristina Jankova. 

U Bugarskoj su Hrvati relativno slabo organizirani, u Sofiji djeluje hrvatska udruga „Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj“ te udruga „Građansko društvo Hrvata u Bugarskoj“. Nekoliko godina djeluje i „Udruga bugarsko-hrvatskog prijateljstva biskup Josip Juraj Strossmayer“ koja radi na promicanju prijateljskih veza hrvatskog i bugarskog naroda.

U Republici Bugarskoj u dvije škole postoji nastava hrvatskog jezika i to u Osnovnoj i srednjoj školi „Marin Drinov“ u sofijskoj općini Ilinden te u Osnovnoj školi sofijske općine Nadežda, tako da je sveukupno šest razreda u kojima se uči hrvatski jezik kao drugi modreni europski jezik. Na sofijskom Sveučilištu “Kliment Ohridski” djeluje Katedra za južnoslavenske jezike kao središte za izučavanje hrvatskog jezika. 

Svoj značajan trag u Sofiji su ostavili hrvatski karmelićani.

Udruga Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj, uz kraće pauze, izdaje časopis „Hrvatska riječ“.