Hrvatska manjina u Republici Bugarskoj

Slika /slike/manjine/17052013_1269049779.jpg

Hrvati su u Bugarsku počeli dolazili već u 18. stoljeću, kad se spominju u Čumenu, Sofiji i Plovdivu, a najviše ih je došlo iz Janjeva početkom 20. stoljeća.

Prema raspoloživim informacijama u Bugarskoj živi tristotinjak obitelji hrvatskog podrijetla. Međutim, prema nekim informacijama broj Hrvata i njihovih potomaka u Bugarskoj kreće se od nekoliko stotina do nekoliko tisuća, a radi se o različitim definicijama pripadnika hrvatskoj etničkoj zajednici.

Hrvati u Bugarskoj nemaju priznat status nacionalne manjine jer Bugarska zastupa ustavni princip jedinstvene nacije i ne priznaje svojim građanima nikakvo drugo etničko porijeklo. 

U bugarskom Parlamentu djeluje Skupina bugarsko-hrvatskog prijateljstva.

Na temelju Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o osnivanju i imenovanju članova Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, čija je konstituirajuća sjednica održana u prosincu 2017. godine, a predstavnica hrvatske manjine iz Bugarske u ovom 2. sazivu Savjeta je Hristina Jankova. 

U Bugarskoj, u Sofiji, djeluje hrvatska udruga „Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj“. Osnovne djelatnosti udruge su organiziranje tečajeva hrvatskog jezika, izdavanje biltena, organizacija različitih proslava te kulturnih i prosvjetnih programa. Zatim, udruga „Građansko društvo Hrvata u Bugarskoj“ u čijoj je organizaciji Festival hrvatskog igranog filma. Nekoliko godina djeluje i „Udruga bugarsko-hrvatskog prijateljstva biskup Josip Juraj Strossmayer“, koja radi na promicanju prijateljskih veza hrvatskog i bugarskog naroda, te izdavanju knjiga.

U Republici Bugarskoj u dvije škole postoji nastava na hrvatskom jeziku, i to  u Osnovnoj i srednjoj školi „Marin Drinov“ u sofijskoj općini Ilinden te u Osnovnoj školi sofijske općine Nadežda. Interes za nastavu na hrvatskom jeziku je velik, tako da je sveukupno šest razreda u kojima se uči hrvatski jezik.

Na sofijskom Sveučilištu Kliment Ohridski djeluje Katedra za južnoslavenske jezike, kao središte za izučavanje hrvatskog jezika. 

Udruga Kulturno-prosvjetno društvo Hrvata u Bugarskoj, uz kraće pauze, izdaje časopis „Hrvatska riječ“.

Od studenog 2002. u Sofiji djeluju hrvatski karmelićani.