Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje na dan 30.6.2015.