Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – stanje na dan 30.06.2020.