Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - stanje na dan 30.06.2017.