Program stipendiranja

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda

Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (NN 126/17, 124/19 i 138/21), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a sve u svrhu unaprjeđenja znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu.

Ciljevi koji se postižu stipendiranjem studenata su njihov osobni razvoj, stjecanje znanja te intelektualnih sposobnosti i vještina. Iskustva Hrvata izvan Republike Hrvatske stečena studiranjem u Republici Hrvatskoj omogućuju jaču povezanost s domovinom podrijetla, potiču na upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te na taj način doprinose uspostavljanju međusobne suradnje na dobrobit Republike Hrvatske, hrvatskih zajednica i Hrvata širom svijeta.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je od akademske godine 2014./2015. također osigurao financijska sredstva za stipendiranje studenata - Hrvata koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini sa svrhom poticanja ostanka mladih u Bosni i Hercegovini te kao dodatan doprinos jačanju sveučilišnih i akademskih kapaciteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
 
Od akademske godine 2021./2022. uvedene su i posebne rang-liste za studente – pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva što predstavlja vrlo značajan pomak kojim se potiče mlade pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva na studiranje i stjecanje znanja i kvalitetnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se želi potaknuti povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u domovinu Hrvatsku, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva u cjelini. Također, od iste akademske godine ukupan broj stipendija koje se dodjeljuju povećan je s 500 na 1000 stipendija godišnje, a iznos godišnje stipendije povećan je na 10.000,00 kn.

Osim što je izvrsnost jedan od temeljnih kriterija za dodjelu stipendija, uvedeni dodatni socijalno-materijalni kriteriji omogućavaju pravo na stipendiju mnogim studentima kojima je stipendija istovremeno materijalna, ali i moralna potpora u jačanju samopouzdanja, osobnog razvoja, stjecanja znanja te intelektualnih vještina. 

Svi stipendisti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelujući u ovom programu doprinose ispunjavanju i ostvarenju strateških ciljeva i to osobito: zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica te razvijanju međusobne suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
 
Također, važno je za istaknuti da se od 2017. godine prijava obavezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku, čime je moderniziran sustav prijave na Javni natječaj, što svakako predstavlja novinu u radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao i unaprjeđenje samog postupka predaje i obrade prijava na Javni natječaj.
 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 687; 662
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr

Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju