Program stipendiranja

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda

Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (NN 126/17 i 124/19), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi Javni natječaj za stipendiranje studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a sve u svrhu unaprjeđenja znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu.

Ciljevi koji se postižu stipendiranjem studenata su njihov osobni razvoj, stjecanje znanja te intelektualnih sposobnosti i vještina. Iskustva Hrvata izvan Republike Hrvatske stečena studiranjem u Republici Hrvatskoj omogućuju jaču povezanost s domovinom podrijetla, potiču na upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te na taj način doprinose uspostavljanju međusobne suradnje na dobrobit Republike Hrvatske, hrvatskih zajednica i Hrvata širom svijeta.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je od akademske godine 2014./2015. također osigurao financijska sredstva za stipendiranje studenta - Hrvata koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini sa svrhom poticanja ostanka mladih u Bosni i Hercegovini te kao dodatan doprinos jačanju sveučilišnih i akademskih kapaciteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Također, od iste godine, povećan je iznos godišnje stipendije na 7.000,00 kn, a od akademske godine 2016./2017. povećan je i broj stipendija koje se dodjeljuju na 500 stipendija godišnje.

Osim što je izvrsnost jedan od temeljnih kriterija za dodjelu, uvedeni dodatni socijalno-materijalni kriteriji, omogućavaju pravo na stipendiju mnogim studentima kojima je stipendija istovremeno materijalna, ali i moralna potpora u jačanju samopouzdanja, osobnog razvoja, stjecanja znanja te intelektualnih vještina. 
Svi stipendisti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelujući u ovom programu doprinose ispunjavanju i ostvarenju strateških ciljeva i to osobito: zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica te razvijanju međusobne suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
 
Također, važno je za istaknuti da se od 2017. godine prijava obavezno podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku, čime je moderniziran sustav prijave na Javni natječaj, što svakako predstavlja novinu u radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao i unapređenje samog postupka predaje i obrade prijava na Javni natječaj.
 

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 657
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr


Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stipendiranju