Program stipendiranja

Program stipendiranja studenata pripadnika hrvatskog naroda

Na temelju članka 33. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) i Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske (NN 126/17, 124/19, 138/21 i 145/23), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi Javni natječaj za dodjelu stipendija studentima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a sve u svrhu unaprjeđenja znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u inozemstvu.

Ciljevi koji se postižu stipendiranjem studenata su njihov osobni razvoj, stjecanje znanja te intelektualnih sposobnosti i vještina. Iskustva Hrvata izvan Republike Hrvatske stečena studiranjem u Republici Hrvatskoj omogućuju jaču povezanost s domovinom podrijetla, potiču na upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te na taj način doprinose uspostavljanju međusobne suradnje na dobrobit Republike Hrvatske, hrvatskih zajednica i Hrvata širom svijeta.
 
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je od akademske godine 2014./2015. također osigurao financijska sredstva za stipendiranje studenata - Hrvata koji prebivaju i studiraju u Bosni i Hercegovini sa svrhom poticanja ostanka mladih u Bosni i Hercegovini te kao dodatan doprinos jačanju sveučilišnih i akademskih kapaciteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
 
Od akademske godine 2021./2022. uvedene su i posebne rang-liste za studente - pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva što predstavlja vrlo značajan pomak kojim se potiče mlade pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskoga iseljeništva na studiranje i stjecanje znanja i kvalitetnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj te se želi potaknuti povratak iseljenih Hrvata i njihovih potomaka u domovinu Hrvatsku, čime se dugoročno jača demografski, gospodarski i opći napredak hrvatskoga društva u cjelini. 

Od akademske godine 2023./2024. uvedene su nove rang-liste za kategorije studenata - pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji su pripadnici hrvatske nacionalne manjine s prebivalištem u Crnoj Gori, Republici Kosovo, Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji i imaju status redovitog studenta na javnom visokom učilištu u državi prebivališta te je dodan i novi kriterij odgovarajućeg bodovanja studenata bez odgovarajuće roditeljske skrbi s obzirom da se radi o osjetljivoj skupini studenata koji su u osobitoj potrebi za dodatnom financijskom potporom tijekom svoga školovanja.
 
Uvođenjem pomoći putem osiguranih financijskih sredstava za stipendiranje navedenih kategorija studenata pomažu se studenti koji dolaze iz zemalja primateljica međunarodne razvojne pomoći. Stipendije za navedene studente od strateškog su značaja za unaprjeđenje razvoja i kvalitete znanja i intelektualnog potencijala hrvatskih zajednica u tim zemljama i podupiru načela službene razvojne suradnje i razvojne pomoći koju pruža Republika Hrvatska.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske od akademske godine 2022./2023. povećao je iznos stipendije s 10.000,00 kuna na 1.500,00 eura. Isto tako, povećan je i ukupan broj stipendija tako da se od akademske godine 2023./2024. dodjeljuje čak 1500 stipendija za studente - pripadnike hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske.

Osim što je izvrsnost jedan od temeljnih kriterija za dodjelu stipendija, uvedeni dodatni socijalno-materijalni kriteriji omogućavaju pravo na stipendiju mnogim studentima kojima je stipendija istovremeno materijalna, ali i moralna potpora u jačanju samopouzdanja, osobnog razvoja, stjecanja znanja te intelektualnih vještina. 

Svi stipendisti Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske sudjelujući u ovom programu doprinose ispunjavanju i ostvarenju strateških ciljeva i to osobito: zaštiti prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske i jačanju njihovih zajednica te razvijanju međusobne suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
 
 

Kontakt:

Informacije za prijavitelje/korisnike iz BiH

Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini
Katharina Christine Hinić, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 682
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb
 
Informacije za prijavitelje/korisnike za pripadnike hrvatske nacionalne manjine

Služba za projekte i programe hrvatske nacionalne manjine
Marija Mesnjak, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 653
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb
 
Informacije za prijavitelje/korisnike iz hrvatskog iseljeništva

Služba za projekte i programe hrvatskog iseljeništva
Antonija Orešković Miković, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 692
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb