Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12), Pravilima o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-04/22-01/01, URBROJ: 537-02-01-22-01, od 3. veljače 2022. godine) i Izmjenama Pravila o financiranju posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-04/22-01/01, URBROJ: 537-02-01-22-02, od 22. rujna 2022. godine), Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dva puta godišnje objavljuje Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore.
 
Program je osmišljen i pokrenut 2014. godine s ciljem promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva. Program je namijenjen svim hrvatskim zajednicama u svijetu - Hrvatima u Bosni i Hercegovini, hrvatskoj manjini i hrvatskom iseljeništvu, najugroženijim hrvatskim pojedincima u inozemstvu koji se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima kao i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore.
 
Financijska potpora Javnog poziva predviđena je za projekte i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske, za pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima kao i za pomoć ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore.

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 653
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr