Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, (NN 124/11 i 16/12) i Pravilima o uvjetima, kriterijima i postupku za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-01/17-01/02, URBROJ: 537-02/01-17-01 od 24. listopada 2017. godine), dva puta godišnje objavljuje se Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore.
Program je osmišljen i pokrenut 2014. godine radi promicanja veza i jačanja suradnje između Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, u cilju očuvanja hrvatskog identiteta, promicanja hrvatskog jezika, kulture i tradicije te jačanja položaja hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske. Program je namijenjen svim hrvatskim zajednicama u svijetu - Hrvatima u Bosni i Hercegovini, hrvatskoj manjini i hrvatskom iseljeništvu, kao i najugroženijim hrvatskim pojedincima u inozemstvu koji se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima.

Financijska potpora javnog poziva predviđena je za:
 
  • projekte i aktivnosti iz kulture, obrazovanja, znanosti, sporta i ostalih područja s ciljem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i unaprjeđenja svih oblika suradnje Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske;
  • pomoć ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji se nalaze u iznimno teškim životnim okolnostima.

Kontakt:
Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb
Tel: +385 1 6444 682
Fax: +385 1 6444 688
E-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr