Programi za hrvatsko iseljeništvo

Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske od 2012. godine, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj: 124/11 i 16/12) provodi Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. 

S obzirom na to da je potpora dosad bila namijenjena samo manje razvijenim državama, Ured je donio novi temeljni pravni akt za financiranje - Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama (KLASA: 011-02/18-03/05, URBROJ: 537-02-01/5-18-04 od 8. studenog 2018. godine), kojim se utvrđuju uvjeti, kriteriji i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Ureda organizacijama hrvatskog iseljeništva. 

Novim Pravilima otvorena je mogućnost za prijavu programa/projekata hrvatskom iseljeništvu iz svih europskih i prekomorskih država u kojima djeluju zajednice hrvatskog iseljeništva (ukupno 29 država), a temelj su za objavu Javnog natječaja za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore.

Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu predstavlja značajan iskorak prema hrvatskome iseljeništvu, jer je osmišljen upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta.

Kontakt:

Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske

Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb

Tel: +385 1 6444 669

Fax: +385 1 6444 688

E-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr