Kontakti

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Centrala
Tel: +385 1 6444 680
Fax:+385 1 6444 688
e-mail: pisarnica@hrvatiizvanrh.hr

Kabinet državnog tajnika

Državni tajnik, Zvonko Milas
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Zamjenik državnog tajnika, Dario Magdić
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Tajnica Kabineta državnog tajnika
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnica s posebnim položajem za pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini
Žana Ćorić

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: zcoric@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu
dr. sc. Milan Bošnjak

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: mbosnjak@hrvatiizvanrh.hr

Savjetnica s posebnim položajem za pitanja hrvatskog iseljeništva/dijaspore
Croatiana Gregurić

Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: cgreguric@hrvatiizvanrh.hr

Glasnogovornica
Marija Pušić
Tel.: +385 1 6444 672
e-mail: press@hrvatiizvanrh.hr

Administrativna tajnica državnog tajnika, Marijana Lemo
Tel.: +385 1 6444 666
e-mail: kabinet@hrvatiizvanrh.hr 

Sektor za provedbu i nadzor programa i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dražena Arar, načelnica
Tel.: +385 1 6444 686
e-mail: darar@hrvatiizvanrh.hr

Služba za provedbu i nadzor natječaja i projekata Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dina Rukavina, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 669
e-mail: drukavina@hrvatiizvanrh.hr

Služba za gospodarsku suradnju
Alen Matanić, voditelj
Tel.: +385 1 6444 665
e-mail: amatanic@hrvatiizvanrh.hr

Sektor za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata izvan Republike Hrvatske
Dubravka Severinski, načelnica

Tel.: +385 1 6444 685
e-mail: dseverinski@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje Hrvata u Bosni i Hercegovini
Ivan Zeba, voditelj
Tel.: +385 1 6444 671
e-mail: izeba@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatske manjine
Mirjana Vatavuk, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 674
e-mail: mvatavuk@hrvatiizvanrh.hr

Služba za pravni položaj, kulturu i obrazovanje hrvatskog iseljeništva
Ana Marija Frković, voditeljica
Tel.:+385 1 6444 696
e-mail: amfrkovic@hrvatiizvanrh.hr

Ured dobrodošlice
Ivanka Kunštić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 661
e-mail: ured-dobrodoslice@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Palmotićeva ulica 24

Glavno tajništvo
Kristina Dujaković, glavna tajnica

Tel.: +385 1 6444 680
e-mail: tajnistvo@hrvatiizvanrh.hr

Služba za ljudske resurse i opće poslove
Erna Ćumurija Domjančić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 694
e-mail: ecumurija@hrvatiizvanrh.hr

Služba za financijsko-materijalne poslove i informatičke poslove
Anita Štefančić, voditeljica
Tel.: +385 1 6444 689
e-mail: astefancic@hrvatiizvanrh.hr