Kontakti

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Centrala
Tel: +385 1 6444 680
Fax:+385 1 6444 688
e-mail: pisarnica@hrvatiizvanrh.hr
 
Pitanja za državljanstvo
E-mail: statusna-pitanja@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444661
 
Pitanja za Program učenja hrvatskog jezika
E-mail: tecaj-hrvatskog-jezika@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444683
 
Pitanja za Program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini
E-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444 682 
       +385 1 6444 678
 
Pitanja za Program potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država
E-mail: manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel:+385 1 6444 662
     
Pitanja za Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu
E-mail: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444 662
 
Pitanja za Program stipendiranja
E-mail: stipendije@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444 687
       +385 1 6444 651
 
Pitanja za Program financiranja posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske
E-mail: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Tel: +385 1 6444 653 
       +385 1 6444 664
 
Pitanja o povratku
Tel: +385 1 6444661 
 
Za upite medija molimo kontaktirati glasnogovornicu Središnjeg državnog ureda
Marija Pušić
Tel: +385 1 6444 672
E-mail:press@hrvatiizvanrh.hr