Odluka o dodjeli stipendija

Slika /slike/korisne_info/23042013_5845733904.jpg

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2019./2020. dodijelio ukupno deset stipendija za internetsko učenje hrvatskog jezika

Završetkom postupka po zaprimljenim prigovorima donesena je Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2019./2020. čiji je sastavni dio konačna bodovna lista.

S ciljem učenja hrvatskog jezika, upoznavanja i njegovanja hrvatske kulture i nacionalnog identiteta te jačeg povezivanja i suradnje s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima,  Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske je za akademsku godinu 2019./2020. dodijelio ukupno 10 stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika. Stipendija se odnosi na Hrvatski internetski tečaj HiT-1 koji organizira Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska matica iseljenika i Sveučilišni računski centar SRCE.

O drugim pojedinostima vezanim uz odobrenu stipendiju izabrani kandidati po ovoj Odluci bit će obaviješteni elektroničkom poštom, a ugovori o stipendiranju zaključit će se početkom tečaja hrvatskoga jezika u zimskom, odnosno ljetnom semestru.

Odluka o dodjeli stipendija za internetsko učenje hrvatskoga jezika u akademskoj godini 2019./2020.

Stranica