Program za Hrvate u BiH

Povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune jednakopravnosti strateški je interes Republike Hrvatske te se u tom smislu, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12) te Pravilima o uvjetima, kriterijima  i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/22-01/01, URBROJ: 537-02-01-22-01 od 7. travnja 2022.) provodi program potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini putem Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji se objavljuje svake godine. Financijska potpora programima i projektima ima za cilj poboljšanje položaja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini na svim razinama. 
 
Prednost u dobivanju financijske potpore imaju programi i projekti koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica, programi i projekti koji uključuju opstojnost i stabilnost ustanova te stvaranje i očuvanje radnih mjesta, kao i programi i projekti kod kojih je vidljiva jasna provedivost i održivost.

Važno je istaknuti da se od 2017. godine prijava programa/projekata obavezno podnosi u elektroničkom (e-prijavni obrazac) i papirnatom obliku, čime je moderniziran sustav prijave na Javni natječaj, što svakako predstavlja novinu u radu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao i unapređenje samog postupka predaje i obrade prijava na Javni natječaj.
 


Kontakt:
Služba za projekte i programe Hrvata u Bosni i Hercegovini
Katharina Christine Hinić, voditeljica Službe
Tel. +385 1 6444 682
E-mail: hrvati-bih-projekti@hrvatiizvanrh.hr
Adresa: Pantovčak 258, 10000 Zagreb

Dokumenti